Απάντηση του κ. ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση Βουλευτών στη Βουλή ,για τις κρατήσεις του Ν.4093/2012 απο το Μ.Τ.Σ

Απάντηση του κ. ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση Βουλευτών στη Βουλή ,για τις κρατήσεις του Ν.4093/2012 απο το Μ.Τ.Σ
Τελευταία ενημέρωση 12/10/2021

Ο ΥΠΕΘΑ κ. Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  , απάντησε σε σχετική ερώτηση  Βουλευτών, ύστερα από υπομνήματα του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας,  Νομού Ηρακλείου, που κατατέθηκαν στην Βουλή: 
 
«Κρατήσεις Ν.4093/2012 στα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων»,
ΣΧΕΤ: Ερώτηση 8980/14/9/2021 Βουλή των Ελλήνων .
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της Κοινοποίησης με θέμα οι Κρατήσεις Ν.4093/2012 στα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων ,
Σας γνωρίζουμε ότι, για την εν θέματι περίπτωση έχει εκπονηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ και στοχεύει στην παύση, από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, των μειώσεων και κρατήσεων του Ν.4093/2012 (Α΄222), στα μερίσματα και οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα εν λόγω Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) στους μερισματούχους τους.
Περαιτέρω, στην πράξη οι εν λόγω κρατήσεις και μειώσεις έχουν αποδοθεί και επιστραφεί στο σύνολο των μερισματούχων (κάθε επόμενο έτος) με τη μορφή μερίσματος, καθώς τα έσοδα των Ταμείων από τις υπόψη μειώσεις συμπεριλαμβάνονται στα διανεμητέα έσοδα, βάσει των οποίων διαμορφώνεται η τιμή μεριδίου κάθε έτους.
Εν κατακλείδι, η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας εξετάζει πάντοτε, και ενδελεχώς, όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Μετοχικά Ταμεία και τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.), δια μέσου των οικείων Γενικών Επιτελείων, με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας 

 
Κύριε Υπουργέ η απάντησή σας ,δεν μας ικανοποιεί!!!
-Με τελεσίδικες Αποφάσεις των Δικαστηρίων ο ν.4093/2012 ΚΡΙΘΗΚΕ
-Οι κρατήσεις διατηρήθηκαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ 
-ΚΑΜΙΑ  ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ, σε οποιαδήποτε μορφή
-Τα μερίσματα έχουν υποστεί μειώσεις μέχρι και το μισό 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τώρα την άμεση διακοπή της κράτησης  και την έντοκη επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών , σε όλους τους δικαιούχους.
 
Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος – μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ