17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α.Στενή Ευβοίας 11-12 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκλησης  17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. Στενή Ευβοίας 11-12 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκλησης 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. Στενή Ευβοίας 11-12 Ιουνίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 Σύμφωνα με τα άρθρα  6,10,16,και 20 του Καταστατικού και την από 18-4- 2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ομοσπονδίας, ... 12/06/2016

Δείτε περισσότερα
Ψήφισμα 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 12 Ιουνίου 2016

Ψήφισμα 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 12 Ιουνίου 2016

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επίτυχία το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. στην Στενή Ευβοίας 11 & 12 Ιουνίου 2016 ... 28/02/2020

Δείτε περισσότερα