Υποβολή Αίτησης Επιφύλαξης για την επιστροφή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ε.Δ.και Σ.Α.

 Υποβολή Αίτησης Επιφύλαξης για την επιστροφή  εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ε.Δ.και Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 11/01/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                           
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

Αθήνα,11 Ιανουαρίου  2019  Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:    
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)


Αρ. Πρωτ: 2242Δ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης Επιφύλαξης για την επιστροφή κατ’ εφαρμογή της υπ. αριθμ. 170285/0092 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΚΑ & ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 5503 Β/7-12-2018) του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018 .Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων ασφαλείας.

Σχετ: 1. Υπ’ αριθμ . 2242 από 24-12-2018 έγγραφό μας .
          2. Υπ’ αριθμ . 2251 από 3-1-2019 έγγραφό μας .


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας αποφασίστηκε όπως :
1.    Ενημερώσετε τα μέλη σας να καταθέσουν βάσει των δύο υποδειγμάτων που σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση επιφύλαξης.
2.    Οι Αιτήσεις επιφύλαξης προς το Γ.Λ.Κ./ΕΦΚΑ είναι ανάλογα την περίπτωση (  μειωμένα ποσά ή μηδενικά  ) .

Τα ανωτέρω έντυπα Αίτησης θα διατίθεται από τους Συνδέσμους – Ενώσεις στα μέλη τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση.

Με εκτίμηση.                      Ο                                                                                                Ο
         Γενικός Γραμματέας                                                                     Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.