Δ.Σ. 2000 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Δ.Σ. 2000 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 27/05/2016

Στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας συγκλήθηκε με απόφαση της προσωρινής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Καταστατικού, στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2000.
Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στο Ιο Συνέδριο έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των πέντε ιδρυτικών μελών. Ητοι:
1)    Του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας, Κε¬ντρικής και Νοτίου Ελλάδος, με εκπροσώπους τους κ. Νικόλαο ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Ταξίαρχο Χωροφυλακής ε.α., Πρόεδρο του Συνδέσμου, και Θεόφιλο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υποστ/γο ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου.
2)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Λακωνίας, με εκπροσώπους τους κ. Αδάμ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, Υποστ/γο ΕΛ.ΑΣ, Πρόεδρο της Ενώσεως, και Δημήτριο ΔΡΙΒΑΚΟ Υπομ/ρχο Χωροφυλακής, μέλος.
3)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Ιωαννίνων, με εκπροσώπους τους κ. Δημήτριο ΖΑΓΑΛΙΚΗ, Πρόεδρο της Ενώσεως και Κων/νο ΛΙΟΝΤΟ Γενικό Γραμματέα.
4)    Του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας, με εκπροσώπους τους κ.Θεόφιλο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Πρόεδρο του Συνδέσμου και Κων/νο ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ, Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου και
5)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με εκπροσώπους τους Χρήστο ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ, Πρόεδρο της Ενώσεως και Κων/νο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Γενικό Γραμματέα της Ενώσεως.
Επίσης έλαβαν μέρος και οι κατωτέρω Σύνδεσμοι, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν καταστεί μέλη της Ομοσπονδίας:
 
1)    Ένωση Συνταξιούχων τ. Χωροφυλακής ΕΛ.ΑΣ. Αγρινίου, δια του εκπροσώπου της Σπυρίδωνος ΖΕΛΙΟΥ.
2)    Σύλλογος Αποστράτων Αστυνομικών Γλυφάδας, δια των εκπροσώπων του, Νικολάου ΧΑΝΖΑΡΑ και Κωνσταντίνου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.
3)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ηλιουπόλεως, δια των εκπροσώπων του Στυλιανό ΝΕΡΗ, Πρόεδρο του Συνδέσμου, και Θεοφάνη ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΟΥ και Αθανασίου ΜΑΝΤΑΡΑ.
4)    Ένωση Αποστράτων Σ.Α. Ν. Καρδίτσας, δια του εκπροσώπου του, Σεραφείμ ΖΑΧΟΥ.
5)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, δια των εκπροσώπων του, Γεωργίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και Αθανασίου ΚΑΡΑΝΙΚΑ.
6)    Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάνθης, δια των εκπροσώπων του Γεωργίου ΤΣΑΠΑΛΗ και Ιωάννη ΠΙΣΤΟΛΑ.
7)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Πιερίας, δια των εκπροσώπων του Δημητρίου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και Νικολάου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.
8)    Ένωση Συνταξιούχων Σ.Α. Ν.Τρικάλων, δια του εκπροσώπου του, Βασιλείου ΤΣΑΟΥΣΗ.

Από τις Αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν, εξελέγησαν οι κατωτέρω, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα και αποτέλεσαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσονδίας.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Πρόεδρος    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
2.    Α' Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3.    Β'Αντιπρόεδρος   ΚΟΥΚΙΟΣ Ευθύμιος
4.    Γεν. Γραμματέας  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
5.    Ταμίας  ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6.    Ειδ. Γραμματέας  ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
7.    Αναπλ. Ταμία  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
8.    Εφορία Δημ.Σχέσεων  ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
9.    Μέλος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
10.    Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
11.    Μέλος ΧΑΝΖΑΡΑΣ Νικόλαος

Β' Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος.
2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος.
3. ΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ Αντώνιος.

Επίσης εξελέγησαν, ως αναπληρωματικά μέλη, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο

οι κ.κ. ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης,
ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος και
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Ευστράτιος,

για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή

ο κ. ΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ Αντώνιος.