Οικονομικός Έλεγχος ΜΤΣ (2013 )

Οικονομικός Έλεγχος ΜΤΣ (2013 )
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΓΕΙΡΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΜΤΣ

 

Την ώρα που γίνεται, ίσως για πρώτη φορά, μια ουσιαστική και συντονισμένη προσπάθεια για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του ΜΤΣ, μείζονα ζητήματα εγείρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεξαγόμενος οικονομικός έλεγχος του Ταμείου, από το Δ-μβριο του 2011, ο οποίος, αντί να εστιάσει σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις, που οδήγησαν ένα υγιές Ταμείο στα πρόθυρα κατάρρευσης, προβαίνει σε έμμεσες υποδείξεις για διακοπή του μερίσματος για μια τριετία, μέχρι να αποπληρωθούν τα χρέη του, που προσεγγίζουν τα 400 εκ. Ευρώ. Μάλιστα η Επιτροπή Ελέγχου για να τεκμηριώσει αυτή την πρόταση, επικαλείται νομοθεσία, που θεσπίστηκε προ 75ετίας!.Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι πρόκειται για έλεγχο a la carte, λογιστικού χαρακτήρα, που αντιμετωπίζει το Ταμείο ως ιδιωτική εμπορική επιχείρηση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη στη χρονική αυτή συγκυρία και χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση, δημιουργεί έντονο σκεπτικισμό στους μετοχομερισματούχους, τους προερχόμενους από την ΕΛ.ΑΣ. Παρέλκει να υπογραμμίσουμε, ότι τελευταία ελήφθησαν νομοθετικά μέτρα, μετά από πρωτοβουλίες μας και συντονισμένες προσπάθειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που αντιστρέφουν την τάση ως προς τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του Ταμείου. Η ΠΟΑΑΣΑ είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μεθοδευμένη προσπάθεια διακοπής ή μείωσης του χορηγούμενου μερίσματος και τη θέση αυτή υποστήριξε στη συνάντηση της 5-6-2012 με τη Διοίκηση του ΜΤΣ. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΤΣ της 8-6-12, δεν ελήφθη απόφαση διακοπής, αλλά κανονικής καταβολής του μερίσματος, ωστόσο απεφασίσθη η μείωση του αριθμού των μερισμάτων του βοηθήματος θανάτου από 10 σε 8, ενώ επικρέμαται ως απειλή η περαιτέρω μείωση του μερίσματος, εάν οι οικονομικές ροές το επιβάλλουν.

Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση της ΠΟΑΑΣΑ είναι η άμεση εφαρμογή των ληφθέντων νομοθετικών μέτρων (όπως η περιέλευση στο Ταμείο του πόρου από τις επιβαλλόμενες σε χρήμα ποινές -Ν.4058- με άμεση υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α.) η θεσμοθέτηση για καταβολή επιπλέον εισφοράς 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών, υπέρ του ΜΤΣ, για τους ασφαλισμένους στο Τ.Π.Δ.Υ., που είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι και στο ΜΤΣ, η παρακράτηση ποσοστού από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, υπέρ του ΜΤΣ, η αναδιανομή του κοινωνικού πόρου από το ΥΠΕΘΑ, η θεσμοθέτηση του μερισματοδοτικών βαθμών του Ταξιάρχου και του Αρχιλοχία κλπ και η υλοποίηση, χωρίς άλλη καθυστέρηση, της δέσμης μέτρων που προτείνει η Διοίκηση του ΜΤΣ (π.χ. έκδοση κάρτας μετόχων, αξιοποίηση περιουσίας το Ταμείου κλπ).Η προσπάθεια όλων πρέπει να κατευθυνθεί στην αναζήτηση νέων πόρων προς το Ταμείο και όχι στην εύκολη λύση των περικοπών, όταν είναι γνωστό σε όλους, ότι οι επικουρικές μας συντάξεις έχουν το μικρότερο βαθμό αναπλήρωσης σε σχέση με τις κύριες συντάξεις, έναντι όλων των άλλων συνταξιούχων.