Το ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα

Το ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα
Τελευταία ενημέρωση 31/05/2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΕΑ ΜΗΝΩΝ 
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
 
       Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ- ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
 
       Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 10-06-2022 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι  28-06-2022.
       Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: mts-voithimata@army.gr (σε μορφή pdf)
 
       Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.
 
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα
 
Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.
 
 
   Αθήνα,  30 Μαΐ 2022
 
                     -Ο-
                                                               Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
                                                             Ταξχος  Αντώνογλου Δημήτριος