Σημαντικές πρωτοβουλίες της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 2013

Σημαντικές πρωτοβουλίες της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 2013
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015


Η Ομοσπονδία μας ανέλαβε πρωτοβουλίες, συνεργάστηκε με συναρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, τα οποία εκτιμούμε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την υλοποίησή τους. Τα θέματα αυτά είναι:
1.Η υπογραφή της Κ.Υ.Α. για την περιέλευση πόρων στο ΜΤΣ και το ΤΑΥΑΠ από τις χρηματικές ποινές, που δυστυχώς επεστράφη ανυπόγραφη από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών και
2. Η ενίσχυση του ΜΤΣ από τη δόση των 32,5 δισ.€ με 180 εκατ. € για την καταβολή του ΒΟΕΑ σε όλους τους δικαιούχους (ικανοποίηση 12500 εκκρεμών αιτήσεων).Παρατίθενται, σε άλλες στήλες, για αναλυτική σας ενημέρωση, το κοινό Δ.Τ. με την ΕΑΑΣ, το οποίο απεστάλη στα αρμόδια Υπουργεία και τα ΜΜΕ και το έγγραφό μας προς το ΜΤΣ, για τη χρηματοδότηση του ΒΟΕΑ.
Φυσικά η προσπάθεια, συνεχίζεται, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο και μεγάλο ενδιαφέρον της Ομοσπονδία μας στρέφεται στο θέμα της ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ των συντάξεων κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και ηθικής. Για το μείζον αυτό ζήτημα χρειάζεται η καθολική αφύπνιση και η ενεργός συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην ενέργεια και αποστρατεία, τόσο των Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων και κοινός αγώνας με όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις.
Είναι θέμα αποκατάστασης ΔΙΚΑΙΟΥ,ΗΘΙΚΗΣ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ όλων των στελεχών.