Ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων

Ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων
Τελευταία ενημέρωση 11/03/2022


Ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων
Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα στον e-efka
Πάτησε : e-ΕΦΚΑ | Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (efka.gov.gr) ή  https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.
 για να μπεις και να τυπώσεις ακολούθησε την διαδικασία :
-στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική σελίδα ΕΦΚΑ πατάω
-είσοδος στην υπηρεσία
-εισάγω κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ
-αποστολή
-ενημερωτικά σημειώματα
-επιλογή έτους  - Μήνα
-πατώ εκτύπωση (κάτω δεξιά)
-εκτέλεση
-οκ
-εμφάνιση άνω δεξιά  <<άνοιγμα>>
-εκτύπωση
-επιστροφή - επιλογή νέου σημειώματος

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1-Aπό την σύγκριση στα σημειώματα 2019 ,2020 με 2021, έχουμε 
-μείωση της Εισφοράς  Αλληλεγγύης
-ισόποση αύξηση στην προσωπική διαφορά
-μικρή αύξηση υγειονομικής περίθαλψης
-αύξηση φορολογίας ,λόγω αύξησης της σύνταξης προ φόρου
-ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

2-Από 01-01-2022
Το ενημερωτικό σημείωμα έχει τρεις στήλες:
α-παλαιό ποσό , όπως διαμορφώθηκε  στα σημειώματα
β-ποσό βάσει του Ν.4387/2016 (όπως περιγράφεται ανωτέρω)
γ-ποσό βάσει το Ν.4670/2020
στην στήλη αυτή, που θα ισχύει   στο  εξής:
-αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη ένεκα των νέων  συντελεστών
και το σύνολο των αποδοχών
-αυξάνεται η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης
-αυξάνεται η υγειονομική περίθαλψη
-αυξάνεται η φορολογία
-μειώνεται κατά το ΥΠΟΛΟΙΠΟ η προσωπική διαφορά

Στο δικό μου σημείωμα, με αποστρατευτικό βαθμό Αντιστράτηγου ,χρόνο συντάξιμο έτη 38, Μήνες 08 ,  Ημέρες 08 και  συντάξιμο μισθό 3.318,88
-εξαλείφεται η προσωπική διαφορά και παίρνω 9,22 Ευρώ αύξηση !!!!!!
Την ανωτέρω διαδικασία έχουμε ήδη δημοσιεύσει από τον προηγούμενο χρόνο και καταγγείλαμε την πλάνη ,ότι δήθεν θα υπάρξουν αυξήσεις και αναδρομικά .....
Μάλιστα πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες  (δυστυχώς και Αποστράτων ) , αναρτούσαν πίνακες και μοίραζαν  ΦΟΥΣΚΕΣ .
Έπαιζαν  με τις προσδοκίες, των συνταξιούχων , με ψέματα, όπως έπαιζαν ξανά και ξανά ..

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜE
 
Νίκος Ουρανό
Οικονομολόγος
-Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ