Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ
Τελευταία ενημέρωση 06/12/2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ
    2018, Δεκέμβριος 5
    Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνών  Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018, ανακοινώνει τα εξής : Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ,   Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς   του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 19-12-2018 και  να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 5-1-2019.Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :Μετοχικό Ταμείο Στρατού Κολοκοτρώνη 13  Τ.Κ. 10562 Αθήνα  Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
  •     Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
  •     ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Περισσότερα πατήστε εδώ