Τροποποίηση της απόφασης ΦΕΚ ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ

Τροποποίηση της απόφασης ΦΕΚ  ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ
Τελευταία ενημέρωση 07/11/2021

 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89α/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις (Β 625). Για την Ομοσπονδία μας είναι μια  δικαίωση για τις παρεμβάσεις και την επιμονή  του εκπροσώπου μας στο ΤΑΠΑΣΑ Προέδρου του ΔΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου προκειμένου τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφαση . 
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ