Ενέργειες της ΔΔΧ/ΑΕΑ/ΕΛΑΣ για την καταβολή του ποσού σε Διοικητικά αποκατασταθέντες αστυνομικούς

Ενέργειες της ΔΔΧ/ΑΕΑ/ΕΛΑΣ για την  καταβολή του ποσού  σε Διοικητικά  αποκατασταθέντες αστυνομικούς
Τελευταία ενημέρωση 11/02/2019

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα,17 Ιανουαρίου  2019   
 
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:     
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
 
ΘΕΜΑ: Ενέργειες της Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /ΑΕΑ /ΕΛΑΣ για την  καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν. 4575/2018 σε Διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς .
 
Σχετ: : 1. ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018
2. Η υπ’ αριθ. 2/91726/ΔΕΠ/2018 από 07-01-2019 έγγραφο Γ.Λ.Κ. προς τον Κλάδο Οικονομικής Υπ/ξης & Πλ/κης /Δ.Δ.Χ. /ΑΕΑ/ΕΛ.ΑΣ. (μη προς όλους) .
3. Υπ'αριθμ 2300 απο 27-1-2019 έγγραφό μας 
 
Αρ. Πρωτ:2300α
 
 
1. Σε συνέχεια του παραπάνω υπ’ αριθμ. (3) σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε ότι :
μετά από σημερινή επικοινωνία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /ΑΕΑ /ΕΛΑΣ για τους εν θέματι αναφερομένους Αστυνομικούς που αποκαταστάθηκαν διοικητικά  μας γνωστοποιήθηκε ότι   αποφασίστηκε  η  αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /ΑΕΑ /ΕΛΑΣ με σχετικό έγγραφό της  να ζητήσει όλα αυτά τα στοιχεία από το ΓΛΚ /ΕΦΚΑ για τους δικαιούχους  χωρίς να εμπλακούν οι συνάδελφοι απόστρατοι με την υποβολή αιτήσεων κλπ.  
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων όπως μη προβούν στην υποβολή αίτησης ατομικά προς το ΓΛΚ/ΕΦΚΑ .
 
                                                                            Με εκτίμηση 
 
 
 
                         Ο                                                                Ο
         Γενικός Γραμματέας                                        Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.