Συμπληρωματική Φορολογική Δήλωση .

Συμπληρωματική Φορολογική Δήλωση .
Τελευταία ενημέρωση 19/11/2016

Συμπληρωματική Φορολογική Δήλωση .
Σας υπενθυμίζουμε , για όσους δεν το πρόσεξαν , ότι στην Βεβαίωση αποδοχών ή Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. που καταβλήθηκαν απο 1-1-2015 έως 31-12-2015 και βάσει αυτής υποβάλλαμε την Φορολογική μας Δήλωση στην Εφορία Ηλεκτρονικά , στην στήλη Αμοιβές που φορολογούνται και στο τετραγωνίδιο: Είδος αποδοχών ( μισθός ...κ.τ.λ. ή συντάξεις ) να κοιτάξουμε κάτω απο την εγγραφή Κύρια Σύνταξη , εάν υπάρχει εγγραφή  Αναδρομικά 2014 και στη συνέχεια στα αντίστοιχα τεραγωνίδια το ποσό ,κρατήσεις κ.τ.λ.. ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατόπιν αυτού πρέπει να υποβάλλουμε ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΗΛΩΣΗ του έτους  2014 στην εφορία αυτοπροσώπως ή ο λογιστής μας αναγράφοντας στο επάνω μέρος της Δήλωσης : Τροποποιητική ως προς τους κωδικούς 303,313, 315 ΜΟΝΟ λόγω αναδρομικών . Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον Λογιστή σας .