Η ΣΥΜΒΑΣΗ του ΜΟΝΤΡΕ 1936 Ρύθμιση του καθεστώτος ναυσιπλοΐας στα Στενά

Η ΣΥΜΒΑΣΗ του ΜΟΝΤΡΕ 1936 Ρύθμιση του καθεστώτος ναυσιπλοΐας στα Στενά
Τελευταία ενημέρωση 02/10/2022

 Αναγκαστικός Νόμος υπάριθμ 2 /1936 Περι κυρώσεως της απο 20 Ιουλίου 1936 εν Μοντρέ  υπογραφείσης Συμβάσεως της αφορώσης εις το καθεστώς των Στενών 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ