Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων  Αντιπροέδρων
Τελευταία ενημέρωση 25/09/2018

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 16η Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη συζητήθηκε και αποφασίστηκε  η ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Α΄και Β΄ Αντιπροέδρων των Περιφερειακών Ενοτήτων της  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος όπου λειτουργούν ή πρόκειται να ιδρυθούν Σύνδεσμοι- Ενώσεις Αποστράτων Αστυνομικών  ( Φωκίδας – Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Βοιωτίας – Εύβοιας ). 

Επι του θέματος ο Προέδρος κατα την συνεδρίαση του Δ.Σ.  πρότεινε όπως για λόγους και μόνο πρακτικούς και εύκολης πρόσβασης - επικοινωνίας γίνει η ανακατανομή στην αρμοδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου των Π.Ε.  Φθιώτιδας- Ευρυτανίας  και στον Β’ Αντιπρόεδρο της Π.Ε. Βοιωτίας.
 Η Π.Ε.  Φωκίδας παραμένει ως έχει στην αρμοδιότητα  του Β’ Αντιπροέδρου  και η Π.Ε. Εύβοιας  παραμένει ως έχει στην αρμοδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου . 
Το Δ.Σ. ομόφωνα απεδέχθη την ανωτέρω εισήγηση . ( απόσπασμα πρακτικών υπ'άριθμ 150 απο 16-5-2018 )