Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας
Τελευταία ενημέρωση 07/03/2021

 Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας 
Γραφεία : Μενάνδρου 54 ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ    και Ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-5249884 
 e-mail : poaasa@yahoo.gr
ιστοσελίδα : http://www.poaasa.gr/ 

Οι Σύνδεσμοι και τα μέλη τους μπορούν να επικοινωνούν με την  Ομοσπονδία χρησιμοποιώντας το e-mail  (
poaasa@yahoo.gr) για προτάσεις, συνεργασίες για δημοσίευση στην εφημερίδα ''ΦΩΝΗ'', προβολή θεμάτων ή δραστηριοτήτων τους στην ιστοσελίδα, ενημερώσεις και άλλα θέματα που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους συναδέλφους.
Η ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 96  ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 27  τηλ. 210-5249884  Ώρες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των Συναδέλφων 08:00-12:00 Δευτέρα έως Παρασκευή στην Μεσογείων 96 .(  πρώην Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας .)