Επίσκεψη του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. στο Υπουργείο Οικονομικών 11-11-2014

Επίσκεψη του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. στο Υπουργείο Οικονομικών 11-11-2014
Τελευταία ενημέρωση 02/04/2015

Ανακοίνωση  Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

 

          Σας γνωρίζουμε ότι την 11-11-2014 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με υπηρεσιακούς παράγοντες αυτού και συζήτησε το θέμα της υπό κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Σ.Τ.Ε. .

          Η ενημέρωση υπήρξε λεπτομερής και τα κυριότερα σημεία της είναι τα ακόλουθα:

          α) Υλοποιείται η απόφαση του Σ.Τ.Ε. (σε ποσοστό 50%)

          β) Τα αναδρομικά θα καταβληθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

          γ) Οι ενεργεία συνάδελφοι θα ικανοποιηθούν οικονομικά με τη μισθοδοσία της 27/11/2014 (και αναδρομικά από 01/07/2014 έως 31/12/2014).

          δ) Οι εν αποστρατεία συνάδελφοι θα ικανοποιηθούν ; οικονομικά στις 22/12/2014 χωρίς να δεσμεύεται η Κυβέρνηση για τη καταβολή των αναδρομικών του β’ εξαμήνου του 2014.

          ε) Πάντως στην εισηγητική της έκθεση η Κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει και τους συνταξιούχους των Ε.Δ. και Σ.Α.

          Συγκεκριμένα:

1.     Στη σελίδα 2 αναφέρει «Ειδικά για τις διαφθορές αποδοχών και συντάξεων για το διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014 θα χορηγηθεί ποσό 91,4 εκ. ευρώ εντός του 2014 για τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α.».

 

2.     Στη σελίδα 5 αναφέρει: « Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων».

3.     Στη σελίδα 22 (Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 320/48/2014) αναφέρει : «Οι μηνιαίες διαφορές που απορρέουν από τον επανακαθορισμό του βασικού μισθού και επιδομάτων και ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014 θα εξοφληθούν εφάπαξ με την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων στους εν ενεργεία και συνταξιούχους στρατιωτικούς εν γένει.»

4.     Στη σελίδα 23 αναφέρει: «Εφάπαξ δαπάνη 91.400.000 ευρώ, από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 μέχρι 31/12/2014»

5.     Στην Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) και σελίδα 24 της κατατεθείσας νομοθετικής ρύθμισης αναφέρει «Εφάπαξ δαπάνη 91.400.000 ευρώ από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2014.».

                                                             Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

                              Ο Γ.Γ.                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

                Αντιστράτηγος ε.α.                                                 Υποστράτηγος ε.α.