Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον τομέα ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ της Αξιωμ. Αντιπ/σης στα γραφεία της Ν.Δ. στη Βουλή

Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον τομέα ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ της Αξιωμ. Αντιπ/σης στα γραφεία της Ν.Δ. στη Βουλή
Τελευταία ενημέρωση 06/10/2016

1. -Στη συνάντηση αυτή την 27/09/2016 ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) εκφράσαμε την αγωνία των μελών μας που βιώνουν καθημερινά τον παλμό της κοινωνίας, για την  παρατεταμένη κρίση που διέρχεται η Χώρα και για το μέγεθος της κοινωνικής αδικίας, από τη δυσανάλογη μεταφορά των βαρών στους πλέον αδύναμους πολίτες. Επισημάναμε ότι η κρίση πρέπει να γίνει ευκαιρία για να αλλάξουν όλα όσα μας οδήγησαν στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα. Πάνω από όλα πρέπει  να κτυπηθούν όλες οι παθογένειες που ευθύνονται για την κρίση, που για μας κυρίως είναι: Η ΑΝΟΜΙΑ, Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ–ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  σε όλες τις εκφάνσεις της, ο λαϊκισμός, η αναξιοκρατία και η συντεχνιακή αντίληψη. Να γίνουν επιτέλους οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Ως πρώτο βήμα προτείναμε να καθιερωθεί  υποχρεωτικά η χρήση του «πλαστικού» χρήματος σε όλες τις συναλλαγές και να αντιστραφεί το «τεκμήριο απόδειξης» για περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, για να κτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η διακίνηση «μαύρου χρήματος». Να τεθεί το συμφέρον της πατρίδας υπεράνω όλων. Είναι το πρώτιστο πατριωτικό καθήκον.
2. -Επισημάναμε ότι στον «πολυπαθή» τομέα της  Δημόσιας ασφάλειας και Τάξης είναι η ώρα να γίνει  EΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-  παράνομη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ).   Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές και ευμετάβολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, η μέριμνα για την εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων. Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, η κρισιμότητα της κατάστασης και η έξαρση της εγκληματικότητας επιβάλλει τη χάραξη  ενιαίας εθνικής πολιτικής, που θα έχει συνέχεια, αξιοπιστία και συνέπεια και θα εφαρμόζεται,  απαρέγκλιτα στη βάση σχεδίου, χωρίς  εκπτώσεις, ή πολιτικές αντιπαραθέσεις.  Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η άρση των υφιστάμενων  κενών, ή αδυναμιών στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο «προσφυγικό» στην παράνομη μετανάστευση ως  μείζονος ζητήματος  εθνικής ασφάλειας και εθνικής συνοχής, με ορατούς τους κινδύνους εμφάνισης φαινομένων «ριζοσπαστικοποίησης», όπου υπάρχει διαπιστωμένο έλλειμμα ολοκληρωμένης στρατηγικής, εναρμόνισης και συντονισμού των προσπαθειών.
Ως προς τα κλαδικά μας αιτήματα υπογραμμίσαμε και ζητήσαμε ιδιαίτερα:
3. Να αποκατασταθεί η ιδιοπροσωπία των Σωμάτων Ασφαλείας  και των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ξεχωριστής κατηγορίας εργαζομένων σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους ειδικούς νόμους και τις αποφάσεις του Σ τ Ε και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με άλλοθι τα «μνημόνια» εισήχθησαν ρυθμίσεις για τα Σώματα Ασφαλείας  και τις Ένοπλες Δυνάμεις, που αποτελούν θεσμική εκτροπή και πρέπει να αρθούν άμεσα, όπως:
α.ΜΕΙΩΣΗ AΠΟΔΟΧΩΝ- ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: ʼμεση κατάργηση των αντισυνταγματικών Ν.4093/2012 και 4703/14 και επαναφορά των αποδοχών-συντάξεων των στελεχών στα προ του Ν.4093/12 επίπεδα. Οι ρυθμίσεις  του Ν. 4093/12 αποτελούν την επιτομή της απαξίωσης και ευθείας  προσβολής κατά του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους. Επλήγησαν αυτοί που σύμφωνα με σχετική μελέτη για τα ειδικά μισθολόγια, ήσαν οι χαμηλότερα αμειβόμενοι, με διαφορά από άλλες κατηγορίες. Ειδικά για τους αποστράτους «επιφυλάχθηκε» ειδική μεταχείριση, ήτοι ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, μία λόγω μείωσης του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού και μείωσης των συντελεστών των βαθμών (εναρμόνιση με τις αποδοχές των εν ενεργεία), με αναδρομικό χαρακτήρα και μία που αφορά όλους τους συνταξιούχους με  περικοπές 5,10,15 έως 20%, κλιμακωτά, ανάλογα με τις αποδοχές ενός εκάστου.
β. ΑΣΦΑΛ.-ΣΥΝΤΑΞ-ΚΟΣ Ν. 4387/16:
 ʼμεση άρση των ρυθμίσεων για την υπαγωγή μας στον Ενιαίο Φορέα  Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, άρθρο 4 & 51) και για την  αποσύνδεση  των συντάξεων των αποστράτων με το μισθολόγιο των εν ενεργεία (άρθρο 14). Επαναφορά των στρατιωτικών συντάξεων, όπως ίσχυαν διαχρονικά.
Ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν.4387/16),  επιφέρει την πλήρη ισοπέδωση, στη λογική μιας απλουστευτικής προσέγγισης εξομοίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και την αποστρατεία με όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων, αγνοώντας προκλητικά την διαφορά που υπάρχει στις ιδιαίτερες  συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, τα  ακαθόριστα ωράρια εργασίας (που δεν αμείβονται πλήρως), την επικινδυνότητα της εργασίας , τον τρόπο αποζημίωσής τους για την εργασία που προσφέρουν, τη μη συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού βίου κλπ.
Ο νόμος επιχειρεί για πρώτη φορά την αποδέσμευση των συντάξεων των αποστράτων με το μισθολόγιο των εν ενεργεία, προφανώς από εισηγήσεις αρμοδίων εμπνευσμένων από την «αλήστου μνήμης» δήλωση  τ. Υπουργού για την αποκοπή του ομφάλιου λώρου μεταξύ εν ενεργεία και αποστράτων στελεχών. Ειδικότερα καταργεί τις στρατιωτικές συντάξεις και τις αποδεσμεύει από την υποχρέωση καταβολής τους από το Δημόσιο, εντάσσοντάς τες στο νέο Ε.Φ.Κ.Α. που είναι αντίθετο με το Π.Δ. 169/07 του «Κώδικα Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων» και έχει τεκμηριωθεί απόλυτα στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 46/2005. Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότηση των δημοσίων λειτουργών, των στρατιωτικών και των υπαλλήλων από το Δημόσιο,  διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 εδ. ε' του Συντάγματος) δεν εμπίπτει στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνικής ασφαλίσεως γενικώς (πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν ενεργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης στους υπαλλήλους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993).   Ας σημειωθεί ότι η ειδική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί διαφορών από συντάξεις του Δημοσίου κατοχυρώθηκε συνταγματικά ενόψει ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.
Είναι προφανές ότι ο νόμος αυτός  αγνοεί παντελώς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ τ Ε 2192 μέχρι 2196 του 2014, που αναγνωρίζουν ότι οι Ε.Δ. και τα Σ.Α. ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Κράτους και ότι χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε Κράτος.
 Οι επαχθείς ρυθμίσεις  στο θέμα των χηρών (άρθρο 12) με τις οποίες εξαρτάται η λήψη της σύνταξης από την ηλικία του/της επιζώντος συζύγου πλήττουν κυρίως τις χήρες των στελεχών Σ.Α.- στρατιωτικών, που κατά κανόνα δεν εργάζονται ( λόγω των συχνών μετακινήσεων των συζύγων τους, αλλά και  λόγω της φύσεως της εργασίας τους (υψηλότεροι δείκτες δυστυχημάτων και θνησιμότητας).
Παραγνωρίζεται ότι τα στελέχη Σ.Α. – Ε.Δ. δεν διαπραγματεύονται με τον εργοδότη τους (Δημόσιο) τις απολαβές τους, σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους που και διαπραγματεύονται και αλλάζουν εργασία εφόσον αυτό είναι επωφελές για αυτούς.
Παραγνωρίζεται ότι τα στελέχη Σ.Α. – Ε.Δ.  αποστρατεύονται βάσει του νόμου “περί Ιεραρχίας και προαγωγών“, όποτε το αποφασίσει η Υπηρεσία, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό  ετών για πλήρη συνταξιοδότηση. Κατά συνέπεια ελάχιστοι φτάνουν στο υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η παραπάνω κατηγορία εργαζομένων μετά την αποστρατεία τους παραμένουν σε εφεδρεία με υποχρέωση παρουσίας και εκπαίδευσης και γενικά τρόπου διαβίωσης, όπως οι εν ενεργεία.
γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ τ Ε και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι αποφάσεις του ΣτΕ (2192/ 14 για την αντισυνταγματικότητα του Ν.4093/12 και 1128/16 για την αντισυνταγματικότητα του Ν.4307/14), πρέπει να εφαρμοσθούν,  όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση  με το τρίτο «μνημόνιο» (Ν.4337/15) και να αποκατασταθούν οι  αποδοχές και συντάξεις  των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στα προ του Ν.4093/12 επίπεδα.
δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
 Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν υποστεί μεγάλη αδικία από την υπαγωγή του Ταμείου τους, του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και νυν ΕΤΕΑΕΠ. Είναι γνωστό ότι  με το Ν. 4142/2013, λόγω ειδικών συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως  ανεγνώρισε με τις αποφάσεις του το ΣτΕ  και κατ' αναλογική εφαρμογή με τα ισχύοντα για  τα  ταμεία  των Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρήθηκε επιβεβλημένη και μεταφέρθηκε η υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας στην εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 
Είναι γεγονός ότι χάρη στη χρηστή διαχείριση  διαχρονικά και παρά την τεράστια ζημιά που υπέστη το ΤΕΑΠΑΣΑ από την  «αλόγιστη» εφαρμογή του PSI,  και με τα μέτρα που ελήφθησαν από το χρόνο υπαγωγής στο Υπουργείο μας και εντεύθεν, εκ μέρους της Διοίκησης του Ταμείου (μειώσεις εφάπαξ, αύξηση εισφορών ασφαλισμένων κλπ), διασφαλίζονταν η βιωσιμότητά του σε βάθος ετών και η δημιουργία πλεονασματικών χρήσεων.
Με το τρίτο μνημόνιο (Ν.4337/15), εντελώς ξαφνικά ένα υγιές και νοικοκυρεμένο Ταμείο εντάσσεται σε ένα ανομοιογενές συνονθύλευμα Ταμείων, τα περισσότερα των οποίων είναι ελλειμματικά, το ΕΤΕΑ και νυν ΕΤΕΑΠ, προφανώς για να συνεισφέρει με τα αποθεματικά του. Επιπρόσθετα δεν προβλέφθηκε ούτε καν  η θεσμοθέτηση αυτόνομης   Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ με θέματα μόνο των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Εκφράσαμε την ανάγκη για επαναφορά της αυτοτέλειας του ΤΕΑΠΑΣΑ, εξηγήσαμε ότι   ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΜΑΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦ. ΠΥΛΩΝΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ. ΚΑΙ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΜΕ  ΤΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ.
ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ: Οι  απόστρατοι τονίσαμε ότι δεν αξιοποιούνται γενικώς, ενώ έχουν τεθεί και αντισυνταγματικοί περιορισμοί στην απασχόληση. Με το νέο νόμο 4387/16 (άρθρ. 20) διευρύνονται οι ανισότητες ως προς των απασχόληση των αποστράτων- συνταξιούχων,  με ιδιαίτερα δυσμενή μεταχείριση σε βάρος όσων εργασθούν μετά την εφαρμογή του νόμου. Με αυτόν τον τρόπο επανέρχονται οι αδικίες και ανισότητες, ως προς  το εργασιακό των νέων συνταξιούχων, που ο Ν.4151/2013 είχε άρει. H δημιουργία  διαφορετικών «ταχυτήτων» εργαζομένων συνταξιούχων,  προσβάλλει τις συνταγματικές ρυθμίσεις περί ισότητας και ισονομίας, δημιουργεί απαράδεκτους περιορισμούς- αποκλεισμούς από το χώρο της εργασίας, «τροφοδοτεί» τη μαύρη εργασία και εισάγει τη λογική «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε !!!»
 Προτείναμε συγκεκριμένους τρόπους  αξιοποίησης   των αποστράτων  ως «δεξαμενής σκέψης», μετά από τόση γνώση και εμπειρία, κατά τα πρότυπα  άλλων  προηγμένων   χωρών.
 στ. ΝΙΜΙΤΣ:  Προτείναμε  τη  διατήρηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος για το ΝΙΜΙΤΣ και λειτουργία του ως Νοσοκομείου των αποστράτων και των οικογενειών τους, με παράλληλη εξέταση της δυνατότητας διεύρυνσης της βάσης των δικαιούχων.     
Συμπερασματικά τονίσαμε  ότι κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για το ασύλληπτο και ασύμμετρο μέγεθος της ισοπέδωσης και της απαξίωσης   των στελεχών μας, όπως επίσης και ότι καμία «δήλωση συμπαθείας», μας ικανοποιεί, γιατί η αδικία δεν αίρεται, αλλά και γιατί τώρα έχουν αξία μόνο οι πράξεις και όχι τα λόγια.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος από πλευράς Π.Ο.Α.Σ.Α. οι: Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Υποστράτηγος ε.α., Α΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, Αντιστράτηγος ε.α. και Επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ., Β΄ Αντιπρόεδρος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος Υποστράτηγος ε.α., Γενικός Γραμματέας ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας Αντιστράτηγος ε.α., Ειδικός Γραμματέας & Νομικός Εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Σ.Α., ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. και το μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπός μας στο ΝΙΜΤΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αντιστράτηγος ε.α.
Από πλευράς του Τομέα της Ν.Δ. οι: Μάκης ΒΟΡΙΔΗΣ Συντονιστής Ομάδας Διαρκούς Επιτροπής (ΟΔΕ) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Βουλευτής Ν. Αττικής, Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτής Δράμας, Δημήτρης ΣΤΑΜΑΤΗΣ Βουλευτής Επικρατείας, Ιωάννης ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Βουλευτής Αργολίδος και Αναστάσιος ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Βουλευτής Έβρου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικράτησε καλό κλίμα και πνεύμα κατανόησης για τις αδικίες που «σωρευτικά» έγιναν εις βάρος μας και ανελήφθη η δέσμευση, ως πρώτο βήμα, η πλήρης συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τη Ν.Δ., όταν γίνει Κυβέρνηση. Παράλληλα για  όλα τα λοιπά συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, εργασιακά κλπ ζητήματα, που τέθηκαν στη συνάντηση υπήρξε πνεύμα κατανόησης και συναντίληψης  και διαβεβαίωση ότι θα τεθούν υπόψη του Προέδρου και των  άλλων αρμοδίων τομέων της Ν.Δ.,  πριν αναληφθεί οποιαδήποτε δέσμευση στο Πρόγραμμα της Ν.Δ.