Μειωμένο το Μέρισμα στο Μ.Τ.Π.Υ.

Μειωμένο το Μέρισμα στο Μ.Τ.Π.Υ.
Τελευταία ενημέρωση 07/07/2016

Εως και 63% θα μειωθούν σε ακραίες περιπτώσεις τα μερίσματα που πληρώνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε 284.000 ήδη συνταξιούχους - δικαιούχους, κατ’ εφαρμογήν του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου. Οι περικοπές φάνηκαν στους χιλιάδες δικαιούχους του μερίσματος τέλος του Ιουνίου  όταν α πληρώθηκαν  οι παροχές που αντιστοιχούν στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΤΠΥ, οι περικοπές θα κυμανθούν από 11% έως 63%. Οι περισσότεροι δικαιούχοι, περίπου 200.000 πολιτικοί συνταξιούχοι, θα δουν μειώσεις 44%. Πρόκειται για τους μερισματούχους που λαμβάνουν παροχή στα επίπεδα των 150-200 ευρώ τον μήνα.Το μέρισμας θα είναι  μειωμένο κατά 66-88 ευρώ τον μήνα, αντίστοιχα. Θα λάβουν μέρισμα που αντιστοιχεί σε 84-112 ευρώ τον μήνα (ήτοι 252-336 ευρώ το τρίμηνο). Η ακραία μείωση 63% αφορά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μικρό αριθμό δικαιούχων, περίπου 200 άτομα, κυρίως δικηγόρους που λάμβαναν μέρισμα κοντά στα 500 ευρώ τον μήνα. Στο εξής σε αυτές τις περιπτώσεις το μέρισμα θα υποχωρήσει στα 185 ευρώ (μείωση κατά 315 ευρώ τον μήνα).

Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα μερίσματά τους θα διαπιστώνουν οι δικαιούχοι στις καταβολές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς θα παρακρατηθούν αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν το α΄ τρίμηνο του έτους. Και αυτό γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι οι περικοπές στα μερίσματα θα είναι αναδρομικές, από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Για την αναδρομική μείωση, από 1 Ιανουαρίου 2016, των μερισμάτων έδωσε την έγκριση εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου ο οποίος επιβάλλει νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους στο Ταμείο, καθώς και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Νέος τρόπος υπολογισμού

Ειδικότερα, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ, με σκοπό «αφενός την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις και αφετέρου την επίτευξη ενός δίκαιου τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων, που εξυπηρετεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης». Μάλιστα στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού ως βασικός μισθός και λοιπές αποδοχές λαμβάνονται υπ’ όψιν ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές, βάσει των οποίων κανονίσθηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου - μερισματούχου, και με την προϋπόθεση ότι διενεργήθηκε και αποδόθηκε η προβλεπόμενη κράτηση υπέρ του ΜΤΠΥ.

Καθορίζεται ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης για το 2016 σε ποσοστό 0,215% και προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους και μέχρι 15 Ιανουαρίου, με απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

Επίσης προβλέπεται η αναπροσαρμογή των δικαιούμενων μερισμάτων όλων των ήδη μερισματούχων του Ταμείου, με σκοπό την ίση μεταχείριση των παλαιών και των νέων μερισματούχων. Παράλληλα καθορίζεται ο βασικός μισθός που θα λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε φορά για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω τύπου, ανάλογα με την ημερομηνία εξόδου του μερισματούχου από την υπηρεσία.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και ξεκαθαρίζει ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αποκλείεται ο καθορισμός κατωτάτου ορίου μερίσματος.
ΠΗΓΗ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ