ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ
Τελευταία ενημέρωση 18/02/2016

 Το πρακτορείο Ασφαλειών Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ κ ΣΙΑ Ε.Ε. τηλ. 210-6397150, 210-6014037 Αγ. Παρασκευή Αττικής, προσφέρει έκπτωση έως 20% επί των τιμολογίων ασφάλισης οχημάτων και συγκεκριμένα:

                                                ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 
ΙΠΠΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΕ(ΠΕΙΡΑΙΩΣ)  ΕXPERT
7-8 118 106,56 102,2
9-10 128 129 120,1
11-12 144 135 132,15
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ – ΝΟΜ. ΠΡΑΤ. – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Κ ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗ
2) Ασφαλιστική εταιρεία CIBA HELLAS (Αγγλική εταιρεία)
 
ΙΠΠΟΙ  ΕΤΗΣΙΑ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΤΡΙΜΗΝΟ 
Έως 8 194 97 53,35
9-20 200 100 55
21 άνω 400 200 110
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ – ΚΛΟΠΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ
 Η Π.Ο.Α.Σ.Α. και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών κατόπιν ενεργειών τους εξασφάλισαν τις παραπάνω  εκπτώσεις σε ασφαλίσεις οχημάτων και οικιών των μελών τους.