Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ στον 'Αρειο Πάγο.

Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ στον 'Αρειο Πάγο.
Τελευταία ενημέρωση 30/11/2018

Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ  κατά της Εταιρείας Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου PICAR AEEE, στον 'Αρειο Πάγο.

1. Με την υπ’ αριθμό 1465/2018 το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ( Δ’ Πολιτικό τμήμα ) απέρριψε την από 11-7-2017 (αρ. κατ. 457/2017) αίτηση αναίρεσης και τους από 19-3-2018 (αρ. κατ. 31/2018) πρόσθετους λόγους αυτής κατά της υπ’ αρ. 2376/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών).

2. Η ανωτέρω Απόρριψη επικυρώνει την προσβληθείσα με την αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους εφετειακή απόφαση και έτσι καθίσταται αμετάκλητη.
Οι μερισματούχοι περιμένουμε να δούμε τις επιπτώσεις απο αυτή την νομική εξέλιξη . Η Ομοσπονδία μας   παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώσει άμεσα .
Περισσότερα πατήστε εδώ