Μέρισμα Μηνός Ιανουαρίου 2015 καταβολή

 Μέρισμα Μηνός Ιανουαρίου 2015 καταβολή
Τελευταία ενημέρωση 18/03/2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, λόγω αλλαγής χρήσης οικονομικού έτους.

                                                       Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

                                                        Δημοσιεύθηκε : 19-12-14