'Αρθρο του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για τα Ταμεία - Οικονομικά

'Αρθρο του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για τα Ταμεία - Οικονομικά
Τελευταία ενημέρωση 25/05/2015

 ʼρθρο του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Με αφορμή τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, μια κρίση που την έχουμε υποστεί όλοι στο πετσί μας και ανταποκρινόμενος στα διογκωμένα (αριθμητικά) ερωτήματα των ανά την επικράτεια μελών μας που έχουν ως κυρίαρχο θέμα τα οικονομικά στο παρόν άρθρο σας γνωρίζω: 
Α) ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ
Το Σ.Τ.Ε. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 4192/2014 ακυρωτική απόφαση, κατά του Ν. 4093/2012, η οποία δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε 100% αφού με το Ν 4307/2014 άρθρο 86 η απελθούσα κυβέρνηση θεσμοθέτησε την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης κατά 50%. Αυτό όμως εμάς τους απόστρατους ουδόλως ωφέλησε καθόσον παρέμεινε η αντίστοιχη κράτηση του κριθέντος ως αντισυνταγματικού Ν. 4093/12 σε ποσοστό ανάλογο των μικτών αποδοχών ενός εκάστου.
Οι Ενώσεις Αποστράτων παρενέβησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση πιλοτικής δίκης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ταυτόσημη με την του ΣτΕ απόφαση, πλην όμως δεν έχει καθαρογραφεί για να σταλεί στο Γ.Λ.Κ. για εφαρμογή.
Παράλληλα οι Ε.Α.Α., χωρίς τη συμμετοχή και (δυστυχώς) λόγω οικονομικής στενότητας , κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, κατά του Ν. 4307/14 η οποία εκδικάστηκε την 3/4/2015 και αναμένεται απόφαση.
 
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4307/14
Με αφορμή πολλά ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με το Ενημερωτικό Σημείωμα το οποίο λάβαμε από το Γ.Λ.Κ. και αφορά την αναπροσαρμογή της συντάξεως ενός εκάστου, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4307/14 σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
α) Η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση έφεσης, για τον καθένα μας, είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως που αναγράφεται σε κάθε ατομική πράξης αναπροσαρμογής της συντάξεως.
β) Είναι πάγια η θέση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ότι αποτελεί ατομικό δικαίωμα του καθενός η υποβολή σχετικής εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ) Το ΣτΕ ακυρώνει παράνομες Διοικητικές πράξεις αλλά δεν δίνει εντολή επιστροφής χρημάτων. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) Όταν καθαρογραφεί και δημοσιευθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τότε υποχρεούται το Γ.Λ.Κ. σε επιστροφή χρημάτων.
Η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. θα παλεύει καθημερινά ούτως ώστε όχι μόνο να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ κατά 100% αλλά, κυρίως για μας τους συνταξιούχους, να καταργηθούν εξ’ ολοκλήρου οι διατάξεις του κριθέντος ως αντισυνταγματικού Ν. 4093/12 που αφορούν τις αντίστοιχες κρατήσεις που επιβάλλει σε μας τους συνταξιούχους και όχι στους εν ενεργεία συναδέλφους.
Γ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Μια αρρωστημένη ιστορία στην οποία είμαστε απλοί θεατές. Με σκοπό την ενημέρωση σας εκθέτω αυτούσιο το άρθρο του Υποστρατήγου ε.α και μέλους της Ε.ΑΣ κ. ΖΑΡΚΑΔΑ Νικολάου, το οποίο αναγράφεται στην ‘Εθνική Ηχώ», και το οποίο άρθρο προσυπογράφω καθόσον εμπεριέχει , ως πρόταση, και τον στρατηγικό μας στόχο που είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός μόνον Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
............................ <<  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τελευταία, δημοσιεύτηκε στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας (ΥΕΘΑ) περί «συγκρότησης επιτροπής απεμπλοκής των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας από τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 ( ΦΕΚ 85Α’). Οι σχετικές διατάξεις καθορίζουν «Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων… καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, αρμοδιότητας ΥΕΘΑ , υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας…» (περ.Ε υποπαρ. 1Α).
Βέβαια και κατά το παρελθόν, επιτροπές συγκροτήθηκαν, αναλογιστικές μελέτες έγιναν, συσκέψεις έλαβαν χώραν, νομοθετικές πρωτοβουλίες ελήφθησαν, πρακτικά συνετάγησαν, αποφάσεις εκδόθηκαν, οικονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και παρά τα παραπάνω το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά από εκατόν εξήντα δύο χρόνια από το έτος της ίδρυσης του (νόμος ΣΚ’/1853-ΦΕΚ 5) αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στον κύριο σκοπό της λειτουργίας του, ήτοι «την οικονομική ενίσχυση των μετόχων και μερισματούχων αυτού…» (άρθρο 1Α.Ν.559/1937, ΦΕΚ 107Α’). Μία ενίσχυση, που είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εξοντωτική υποβάθμιση των αποδοχών και των συντάξεων αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι μερισματούχοι του Ταμείου, οι οποίοι κατά το παρελθόν έκαναν το καθήκον τους, σήμερα αδυνατούν να απολαμβάνουν τους καρπούς των εισφορών τους.
Κατά την παρούσα περίοδο, την εποχή του εκσυγχρονισμού, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, των προγραμμάτων εξυγίανσης και σταθερότητας και των προσπαθειών περιορισμού του Κράτους με τη συγχώνευση ή την κατάργηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου, προτείνονται.
Α. Η κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4254/2014.
Β. Η ίδρυση ενός και μόνον ταμείου στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Με την λειτουργία ενός κοινού ταμείου καταδεικνύεται η άμεση συμμετοχή των Ε.Δ. στις προσπάθειες και ενέργειες της Πολιτείας για τον περιορισμό του Κράτους και ταυτόχρονα αποφεύγεται η διάσπαση και η άνιση κατανομή των διατεθειμένων οικονομικών πόρων και επιτυγχάνεται η χορήγηση του αυτού μερίσματος σε όλους, που ανήκουν στο αυτό μισθολογικό καθεστώς του Ειδικού Μισθολογίου των Στρατιωτικών και έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις βαθμού, εισφορών και ετών συμμετοχής.
Η ιδιαίτερη μέριμνα του κάθε Κλάδου για το προσωπικό του είναι δυνατή και μπορεί να εκδηλώνεται με τις προσπάθειες, ενέργειες και δραστηριότητες αναζήτησης, διάθεσης και ενίσχυσης των οικονομικών πόρων στους λογαριασμούς των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης.
Το ενιαίο Μετοχικό Ταμείο Ε.Δ. και Σ.Α. θα πρέπει να είναι ο φρουρός και εγγυητής των οικονομικών δικαιωμάτων των μετοχών και μερισματούχων του, σήμερα που οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων συνδυαζόμενες με τις διάφορες εισφορές, κρατήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ανασφάλεια ως προς την δυνατότητα ανταπόκρισης στις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις, που είχαν αναληφθεί κατά το παρελθόν, και δημιουργούν ηθική απαξία προς το κύρος και την αξιοπρεπή διαβίωση των στελεχών. >> ........
 
Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση σας θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι παλεύοντας για τα δίκαιά μας συναντάμε ανυπέρβλητες δυσκολίες, υπαναχωρήσεις στελεχών της κυβέρνησης που ως αντιπολίτευση δήλωναν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας . Σας καλώ όπως συμμετάσχετε μαζικά και δυναμικά στις δράσεις των κατά τόπους συνδέσμων μας προκειμένου να δώσουμε το μήνυμα της ενότητας, της συμμετοχής, του κοινού αγώνα της προάσπισης των κεκτημένων και της διεκδίκησης των παρανόμως υφαρπαχθέντων.
Είναι επίκαιροι οι στίχοι ενός ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ:
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΕ μου λαέ
Καλέ κι αγαπημένε
Πάντα ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΕ
Και πάντα ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ
 
Με τη δική σας δύναμη, δυνατή Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.