Τι παίρνουμε τελικά οι Απόστρατοι από τις εξαγγελίες;

Τι παίρνουμε τελικά  οι Απόστρατοι από τις εξαγγελίες;
Τελευταία ενημέρωση 21/09/2022

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ,από τα αρμόδια Υπουργεία και μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιοι και τι  κέρδισαν.
Περίπτωση 1
Αύξηση των συντάξεων ,που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2023 βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ  και  της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά του δύο και το άθροισμα δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με το Νόμο 4670/2020.
Θα δουν πραγματικές αυξήσεις στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής τους, οι εξής:
α  -Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι (δηλαδή όσοι βγήκαν στη σύνταξη από 13/5/2016 και μετά).
β  -Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι δεν έχουν  προσωπική διαφορά, μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης, ή  η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό της αύξησης.
Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που σήμερα λαμβάνει 1500 ευρώ , από 1/1/2023 και με αύξηση  6%, η σύνταξη του αυξάνεται κατά 90 ευρώ τον μήνα, σε 1590, προ φόρου .
Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 40 ευρώ, που σήμερα λαμβάνει 1000 ευρώ , από 1/1/2023 και με αύξηση  6%, η σύνταξη του αυξάνεται κατά 60 ευρώ , προ φόρου, σε 1060, αλλά στο πληρωτέο ποσό θα αφαιρεθεί το ποσό των 40 ευρώ .
Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος με  προσωπική διαφορά 200 ευρώ, που σήμερα λαμβάνει 1000 ευρώ , από 1/1/2023 και με αύξηση  6%, η σύνταξη του αυξάνεται κατά 60 ευρώ τον μήνα, σε 1060, προ φόρου ,όμως ΔΕΝ έχει αύξηση στο πληρωτέο ποσό .Μειώνεται η προσωπική διαφορά στα 140 ευρώ .
Περίπτωση 2
Καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν καμιά αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν :
- σύνταξη ως 800 Ευρώ 
-ετήσιο εισόδημα ως 16800 ευρώ (σύνταξη, ενοίκια κ.λ.π.)
-εισοδηματικό κριτήριο ,ως 200.000 ευρώ
 
Περίπτωση 3
Από 1/1/2023 θα καταργηθεί η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που ίσχυε, με ποσοστά από 2,2% έως και 10% για συνταξιούχους με συνολικά εισοδήματα ,(από συντάξεις και άλλους πόρους π.χ. ενοίκια),  άνω των 12.000 ευρώ από όλα τα μηνιαία ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. 
Ωστόσο, σχεδόν 7 στους 10  χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν  φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 
.
Παράδειγμα : Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 15.000 ευρώ, 12.000 από συντάξεις και 3.000 από ενοίκια, θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 66 ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Περίπτωση 4
Καταβολή της τέταρτης αύξησης από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στον ν.4670/2020 (ΒΟΥΡΤΣΗ) .
α  -Αφορά 150.000 παλαιούς  συνταξιούχους (όσοι υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016), με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
Οι συνταξιούχοι αυτοί, αφού μηδένισαν την προσωπική διαφορά, έλαβαν τις 3 από τις 5 ετήσιες αυξήσεις και τα αναδρομικά και το 2023 αναμένεται να λάβουν και την 4 η ετήσια αύξηση.
β  -Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης ΠΡΙΝ τον Μάιο του 2016 και ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης ΔΕΝ δικαιούται την εν λόγω αύξηση γιατί δεν υπάγονται στη πρόβλεψη του ν. 4670/2016 .
γ  -Συνταξιούχοι που υπέβαλλαν αίτημα συνταξιοδότησης ΜΕΤΑ τον Μάιο του 2016 και έχουν  συμπληρώσει ΠΑΝΩ από 30 χρόνια ασφάλισης ΔΕΝ δικαιούται την εν λόγω αύξηση καθότι η συγκεκριμένη αφορά ΜΟΝΟ παλαιούς συνταξιούχους. 
Από τα μέτρα αυτά ,ΜΟΝΟ οι περιπτώσεις 2 και 3 είναι νέες εξαγγελίες, ενώ οι 1 και 4  είναι σε εξέλιξη παλαιότερων μέτρων.
Ποιους και τι  ξέχασε ο Πρωθυπουργός!!
α  -Την αύξηση με τον ίδιο συντελεστή για τις επικουρικές συντάξεις
β  -Να καταργήσει την προσωπική διαφορά ,όπως είχε υποσχεθεί
γ  -Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για τις οποίες έχουμε πληρώσει εισφορές.
δ -Τα αναδρομικά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα αντισυνταγματική, με την 1477/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , για  τις συντάξεις του Δημοσίου για το διάστημα από την ένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.
 
Γενικά για τους συνταξιούχους ξέχασε
 
α  -Αν θα πάρουν τα αναδρομικά του 11μήνου όσοι δεν έκαναν αγωγές
β  -Πότε θα πληρωθούν όσοι έκαναν αγωγές
γ  -Αν επανέλθει το ΕΚΑΣ
 
Με βάση το ύψος των συντάξεων,   (άθροισμα κύριας και επικουρικής), ποιοι και τι κέρδισαν
α  -Συνταξιούχοι χηρείας   ως 800 ευρώ
β  -Συνταξιούχοι από 800 ως 1300 ευρώ ,η μεγάλη μάζα αποστράτων που έχασε τα χρόνια Κονδύλη ,έχει ως 35 χρόνια συντάξιμα και μεγάλη προσωπική διαφορά
γ  -Συνταξιούχοι από 1200 και άνω, με 35 χρόνια συντάξιμα και άνω, με μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά
 
 Η μεγάλη μάζα:
-είχε αποκλειστεί από τα επιδόματα των 200 ευρώ (Χριστούγεννα 2021) και 250 ευρώ (Πάσχα 2022) 
-δεν έλαβε αναδρομικά ή πήρε ψίχουλα, καθώς δεν είχε απολαβές πάνω από 1.300 ευρώ (κύρια και επικουρική), 
-δεν  πήραν τίποτα από την αύξηση των συντελεστών, λόγω προσωπικής διαφοράς
 
Τώρα πάλι μένει ΕΞΩ 
-δεν θα λάβει την «επιταγή» των 250 ευρώ αν λαμβάνει αποδοχές πάνω από 800 ευρώ.(δεν έχει ορισθεί ακόμη το πλαίσιο, οι προϋποθέσεις, κ.λ.π.)
-θα πάρει αύξηση από 1/1/2023, μόνο για την κύρια σύνταξη .
 
Μόνο  αφού αποσβέσει  την προσωπική διαφορά
- ενδέχεται να μην  λάβει αύξηση  στην επικουρική, γιατί στο  ΕΤΕΑΕΠ ,από  1/1/2022, μειώθηκαν οι εισφορές ,λόγω  ΤΕΚΑ!!!!.
-το κέρδος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι πολύ μικρό
 
Γενικά οι συνταξιούχοι ,ειδικά των δυο πρώτων κατηγοριών οδηγούμαστε στη δύνη της <<συνταξιοδοτικής φτώχειας>>, που δυναμιτίζεται από τις συντάξεις  πείνας  και την ολοένα και περισσότερη μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας ..

  Ηράκλειο 18 Σεπτέμβρη 2022
Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος-Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ