Επεστράφη το παρακρατηθέν ποσό εξόδων συναλλαγής απο τις Τράπεζες για το μέρισμα του ΜΤΣ

Επεστράφη το παρακρατηθέν ποσό εξόδων συναλλαγής απο τις Τράπεζες για το μέρισμα του ΜΤΣ
Τελευταία ενημέρωση 05/02/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
            Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Επιστροφή παρακράτησης από Τραπεζικά ιδρύματα εμβάσματος 2 – 4 ευρώ στο μέρισμα μηνός Φεβρουαρίου 2018 Μ.Τ.Σ.

Σας πληροφορούμε  ότι   ήδη στους ατομικούς λογαριασμούς  επεστράφησαν  με αντιλογισμό των εξόδων  το  παρακρατηθέν κόστος συναλλαγής απο τα τραπεζικά ιδρύματα . Κύριοι συνάδελφοι όλα διορθώνονται πάντοτε με καλή πίστη και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .
                                                                  Ο                                                     Ο
                                                    Γεν. Γραμματέας                                   Πρόεδρος
 
                                    ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                                          Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                       Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ