Μετοχικού Ταμείου Στρατού -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Μετοχικού Ταμείου Στρατού -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Τελευταία ενημέρωση 25/06/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού άλλαξε σε mts.army.gr/ καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές ταχυδρομικές διευθύνσεις (e-mail).

Παρακαλούμε τα μηνύματά σας να αποστέλλονται πλέον στις νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας, οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, στο κεντρικό μενού «Επικοινωνία».

Από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού