Συνάντηση μελών Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. MIX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Συνάντηση μελών Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. με  τον  Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη  κ. MIX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Τελευταία ενημέρωση 15/01/2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα  8 Ιανουαρίου 2020 
     
 
                               
ΘΕΜΑ:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 Συνάντηση μελών Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. με  τον  Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη  κ. MIX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ 
 
Την 08-01-20 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, (Π.Ο.Α.Σ.Α.), πραγματοποίησε  συνάντηση με τον   με  τον  Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη  κ. MIX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συναντίληψης και δόθηκε  η ευκαιρία να συζητηθούν διεξοδικά και να αναζητηθούν λύσεις σε σοβαρά ζητήματα, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως θεσμικά ασφαλιστικά - οικονομικά θέματα, αποφάσεις της Δικαιοσύνης, κοινωνική περίθαλψη, αξιοποίηση των αποστράτων κλπ.
Ειδικότερα:
 Για το ΜΤΣ τα θέματα προτεραιότητας για άμεση επίλυση  που συζητήθηκαν είναι: Η θεσμοθέτηση νέων πόρων και η προσυπογραφή  από τους καθ΄ ύλην αρμοδίους της σχετικής ΚΥΑ  για την εφαρμογή του άρθρου 45 Ν.4256/14 και την  απόδοση του πόρου στο ΜΤΣ. Επίσης: Η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017. Η αναλογικότερη εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. Η δίκαιη κατανομή των κοινωνικών πόρων.
 
Για το πολιτιστικό Κέντρο της Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.Ν.3688/2008), ζητήσαμε την άμεση συγκρότηση του Δ.Σ., που αποτελεί προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του.
 
 Για τα θεσμικά θέματα έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη επανασύνδεσης των συντάξεων  των στελεχών των Σ.Α. και των Ενόπλων Δυνάμεων με το  προσωπικό στην ενέργεια, ως ειδικής κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών Ταμείων και η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων νοσηλείας για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενέργεια και αποστρατεία, στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ .
 
Τον  κ. Υπουργό ενημερώσαμε για τρόπο με τον οποίο έγινε η    εφαρμογή των αποφάσεων  του Σ τ Ε  για τις  αντισυνταγματικές περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, που αδικεί κατάφωρα τα στελέχη μας, αλλά και τη μη   εφαρμογή της υπ’ αριθ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διακοπή της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, καθώς  και άλλα συναφή θέματα.
Επίσης ζητήσαμε την ανάληψη πρωτοβουλίας απο τον κ. υπουργό ούτως ώστε να χορηγηθεί στους εν ενεργεία συναδέλφους μας το επίδομα επικινδυνότητας με ταυτόχρονη νομοθετικη θωράκιση της δράσης των Σωμάτων Ασφαλείας .
 
 
Στην ανωτέρω συνάντηση, συμμετείχαν από την  Π.Ο.Α.Σ.Α., ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγ., ο Επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και εκπρόσωπός μας στο Μ.Τ.Σ.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγ., ο Β΄ Αντ-δρος ΒΟΡΙΑΣ  Κων., ο Γεν. Γραμματέας, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσ., ο Ειδ. Γραμματέας και εκπρόσωπός μας στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ο Ταμίας κ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας και ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΑ κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας. Επίσης στη συνάντηση έλαβε μέρος ο Πρόεδρος  της Ε.Α.Α.Π.Σ.,  ΒΕΛΛΗΣ Παναγ.