ΒΟΕΑ - αιτήσεις μηνών Απριλίου - Μαίου 2019 -Προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας μεχρι 13-9-2019

ΒΟΕΑ - αιτήσεις μηνών Απριλίου - Μαίου 2019 -Προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας μεχρι 13-9-2019
Τελευταία ενημέρωση 29/08/2019

 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

 
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 13-09-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-09-2019.
 
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
 
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
 
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
 
Κολοκοτρώνη 13
 
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
 
Με την ένδειξη Φορ. Ενημ. για ΒΟΕΑ
 
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
 
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Περισσότερα πατήστε εδώ