ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το θέμα του Β.Ο.Ε.Α. και του Μ.Τ.Σ. Διαμαρτυρία στα γραφεία του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το θέμα του Β.Ο.Ε.Α. και του Μ.Τ.Σ. Διαμαρτυρία στα γραφεία του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 19/01/2023

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 Τηλέφωνο : 210-5249884
 
 
                                                                                                      Αθήνα , 17 Ιανουαρίου 2023
 
                                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Θέμα : Μετοχικό Ταμείο Στρατού  – Β.Ο.Ε.Α.
 
Σε εκτέλεση απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και μετά από κάλεσμα αυτής προς τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της Αττικής την 16-1-2023 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Μ.Τ.Σ. (Κολοκοτρώνη 12) προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τη μείωση του Β.Ο.Ε.Α. αλλά και για τον επιχειρούμενο ακρωτηριασμό του Μ.Τ.Σ.
Στη συγκέντρωση μετείχαν μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ως και μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων αυτής . 
Μετά από διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. , το Δ.Σ. του οποίου συνεδρίαζε , έλαβε χώρα διακοπή αυτού και πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας μας με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. ως και το Γενικό Διευθυντή αυτού. 
Η αντιπροσωπεία μας , αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο ,τον Α΄ Αντιπρόεδρο αυτής ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα , τον Β΄ Αντιπρόεδρο αυτής ΒΟΡΓΙΑ Κων/νο , τον Ταμία ΤΣΙΒΙΚΗ Ηλία , τα  μέλη  του Δ.Σ. ΜΠΟΤΑΪΤΗ Αντώνιο και ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο  ως και  τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Ν/Α Αττικής ΜΠΟΥΛΟΥΚΟ Δημήτριο έθεσε τα θέματα που αφορούν το Μ.Τ.Σ. ως ακολούθως:
 
1. Η Π.Ο.Α.Σ.Α. πιστεύει σε ενιαίο και αδιαίρετο Μ.Τ.Σ. όπως επιβάλλεται από το Νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε αυτό.
2. Δεν δέχεται οποιανδήποτε διαχωρισμό  σε προερχόμενους από στρατό ξηράς ή αστυνομία.
3. Οι κοινωνικοί πόροι που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα να περιέρχονται και στα τρία Μετοχικά Ταμεία ( Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α. , Μ.Τ.Ν.) και να κατανέμονται αναλογικά και βάση των μετόχων – μερισματούχων ενός εκάστου ταμείου.
4. Δεν δέχεται οποιαδήποτε μείωση του Β.Ο.Ε.Α. και αγωνίζεται για την ακύρωση της εκδοθείσας Κ.Υ.Α.  Πρότεινε στην περίπτωση που εμείνει η Κυβέρνηση σε αντίστοιχη Κ.Υ.Α. αυτή να μην έχει αναδρομική ισχύ , να έχει ημερομηνία έναρξης την 01/01/2024 και ο κάθε μερισματούχος να ερωτάται εάν επιθυμεί την κράτηση για το Β.Ο.Ε.Α.
5. Δήλωσε ότι η Π.Ο.Α.Σ.Α. θα είναι παρούσα στις εξελίξεις με αγωνιστικό τρόπο προκειμένου να διατηρηθούν τα κεκτημένα με αγώνες , δικαιώματα των μελών της. 

Στην έκθεση των αιτημάτων της αντιπροσωπείας μας ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ Αντώνιος δεσμεύτηκε :
1. Το Μ.Τ.Σ. θα παραμείνει ως έχει , ενιαίο και αδιαίρετο , και θα καταβληθεί προσπάθεια αύξησης των εσόδων του δια μέσου της εισροής κοινωνικών πόρων που αφορούν τις αμυντικές δαπάνες της πατρίδας μας .
2. Η παραμονή του Β.Ο.Ε.Α. στο ίδιο ύψος θα εντείνει τα οικονομικά προβλήματα του ταμείου , θα δημιουργήσει πρόβλημα στην καταβολή των μερισμάτων και θα αναγκάσει το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. να εξετάσει την περίπτωση μείωσης αυτών.   
3. Δέχεται την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για μη αναδρομική εφαρμογή της ψηφισθείσας  Κ.Υ.Α. και θα εξεταστεί η περίπτωση έναρξης εφαρμογής της βελτιωμένης  Κ.Υ.Α. από 01/01/2024.
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. έθεσε και τα παρακάτω  θέματα:
 α)  καταβολής του 13ου μερίσματος ( όπως γίνεται και στα άλλα μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. )
β) διακοπής της αντισυνταγματικής κράτησης στο μέρισμα ενός εκάστου του Ν.4093/12
γ) καταβολής των αναδρομικών κρατήσεων του ανωτέρω Νόμου από 01/01/2022
 
Στα ανωτέρω αιτήματα ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. απάντησε :
Α) είναι σε θετικό δρόμο η καταβολή του 13ου μερίσματος.
Β) έχει αποφασιστεί η διακοπή της κράτησης του Ν.4093/12 
Γ) έχει αποφασιστεί η καταβολή των αναδρομικών αυτών κρατήσεων και εξετάζεται ο τρόπος καταβολής τους ( πιθανόν σε δόσεις) 
Μετά τα ανωτέρω η αντιπροσωπεία μας αποχώρησε και ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους. 
 
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. συνεχίστηκε και σας παραθέτουμε αυτούσια  την τοποθέτηση του μέλους μας και ταυτόχρονα μέλους του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγορίου :
 Όπως γνωρίζετε, στο ΔΣ του ΜΤΣ μετέχω υπό διπλή ιδιότητα, του εκπροσώπου των αποστράτων και του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής  Αστυνομίας.  Η αναφορά περί ομοφωνίας στη σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ της 29-12-22 για το θέμα «της μείωσης του ασφαλιστικού χρόνου για το ΒΟΕΑ...» δεν συντρέχει ως προς το πρόσωπό μου γιατί δεν εκπληρώθηκε θεμελιώδης όρος, που ήταν, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αποστολή  της μελέτης, που είχε εκπονηθεί για το θέμα αυτό, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., αυτό ακριβώς  ζήτησα και σαφώς εξάρτησα τη θέση μου από τη θέση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.  Διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι όχι μόνο η μελέτη  αυτή δεν περιήλθε σε γνώση του Αρχηγείου της Αστυνομίας, το οποίο ούτε στο αρχικό στάδιο σύνταξης της μελέτης είχε κληθεί  να συμμετάσχει, αλλά ούτε και η σχετική ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στις 23-12-22 φέρει την υπογραφή του καθ΄ύλην αρμοδίου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 Γεννάται ευλόγως το ερώτημα πώς αγνοείται ένας ισότιμος φορέας με 63.000 περίπου μετόχους  και μερισματούχους και πως μπορεί να λαμβάνονται μονομερώς  μέτρα, χωρίς να τηρούνται  στοιχειώδεις  αρχές  θεσμικής λειτουργίας. ΄΄
 
 
                      Ο                                                                                              Ο
         Γενικός Γραμματέας                                                                         Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                  Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.