Επιστολή της Π.Ο.Α.Σ.Α. Ενημέρωση μερισματούχων μελών για χορήγηση συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ

Επιστολή της  Π.Ο.Α.Σ.Α. Ενημέρωση μερισματούχων μελών για χορήγηση συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ
Τελευταία ενημέρωση 14/12/2018

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
       Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.
Αθήνα,  5  Δεκεμβρίου 2018  
 
ΠΡΟΣ
ΤΕΑΠΑΣΑ
 Βερανζέρου 48 
Αθήνα – Τ.Κ. 104 38
 
ΚΟΙΝ.:Επιτελικό Γραφείο Κ. Αρχηγού
κ. Αρχηγό
Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα Τ.Κ. 10177
 
Πρόεδρο ΠΟΑΞΙΑ
κ. Κατσιαμάκα Ιωάννη
Μεσογείων 96 Αθήνα Τ.Κ. 11 527
 
Πρόεδρο ΠΟΑΣΥ
κ. Γερακαράκο Γρηγόριο
Μεσογείων 96 Αθήνα Τ.Κ. 11 527
 
 
                                                                 
 
Αρ. Πρωτ: 2199
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση μερισματούχων – μελών για χορήγηση συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ.»
 
Κύριε Πρόεδρε,
Η Ομοσπονδία μας πληροφορήθηκε (εάν αυτό δεν είναι αληθές παρακαλούμε όπως μας διαψεύσετε) ότι οι δικαιούμενοι, αποστρατευθέντες μετά την 01-08-2012, συμπληρωματικό εφάπαξ συνάδελφοι όλων των βαθμών εάν μέχρι τέλος του έτους 2018 δεν υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του παραγράφεται το δικαίωμά τους για την πίστωση του αναλογούντος σε αυτούς χρηματικού ποσού.  
Το χρηματικό ποσό που αναλογεί στους ανωτέρω συναδέλφους, το Ταμείο το έχει υπολογίσει και παρακρατήσει από το γενικό σύνολο  και παραμένει στο Ταμείο σας – μας. 
Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα και η εκκρεμότητα αυτή για έναν μικρό αριθμό συναδέλφων (300 άτομα περίπου) δεν έχει περαιωθεί.  Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν ενημερωθεί ότι δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ και ότι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, παρόλο που τόσο εσείς όσο και η Ομοσπονδία μας το έχει αναρτήσει στις ιστοσελίδες.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε, προκειμένου οι συνάδελφοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για το συμπληρωματικό εφάπαξ, να τους ενημερώσετε ατομικά με επιστολή ή με e-mail.  Πιστεύουμε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.  Η Ομοσπονδία μας το είχε επισημάνει.  Το Ταμείο σας δεν πρέπει να επιμένει σε εντελώς τυπικές, γραφειοκρατικές διαδικασίες, υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του συγκεκριμένου ποσού ή άλλου αιτήματος, τη στιγμή που  όταν υπάρχει οφειλή έστω και ενός μικρού χρηματικού ποσού μας αποστέλλετε σχετικό έγγραφο.
Εάν το πρόβλημα είναι οικονομικό για την αποστολή επιστολών η Ομοσπονδία μας αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.  Εάν δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις για αποστολή μέσω e-mail αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εκσυγχρονισμού του Ταμείου μας και για αυτό προτείνουμε με απόφασή σας άμεσα να ζητήσετε μέσω του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όλοι οι μερισματούχοι να σας αποστείλουν τα e-mail τους όπως έχουμε κάνει όλοι για το  TAXISNET και πρόσφατα όλοι εμείς οι απόστρατοι που υποβάλλουμε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και υποχρεωτικά αναγράφουμε το e-mail μας.
Ο Κος Αρχηγός προς τον οποίον κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείτε όπως λάβει γνώση για τα ανωτέρω και διατάξει σχετικά κατά την κρίση του.
Οι κ.κ. Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση και δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, διότι η Ομοσπονδία μας δεν εκπροσωπείται πλέον στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί το εν λόγο σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία τόσο με το Ταμείο σας, όσο και με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. 
 
 
                                                          Με εκτίμηση
 
                             Ο       Ο
             Γεν. Γραμματέας         Πρόεδρος
 
   ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
        Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ