Πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε εκτέλεση Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου

 Πληρωμή από  τον ΕΦΚΑ σε εκτέλεση Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τελευταία ενημέρωση 06/10/2022

Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εξέδωσε την παρακάτω Ανακοίνωση :
Μετά την υποβολή ερωτημάτων πολλών μελών μας που αφορά τα ειδοποιητήρια που έλαβαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους ενημερώνουμε τα εξής:
1. Η Ένωσή μας μέσω δικηγόρου είχε προτρέψει στα μέλη μας να υποβάλλουν ομαδική ένδικη αγωγή κατά του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για το χρονικό διάστημα από 01/11/2014 έως 31/10/2016 και τους προέτρεψε εκ νέου να υποβάλλουν για το χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2018.
2. Για τα ανωτέρω διαστήματα η Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έχει κριθεί αμετάκλητα αντισυνταγματική. Δυστυχώς από 01/01/2019 κρίθηκε συνταγματική.
Οι αποφάσεις που τους ταχυδρομήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορούν τις αγωγές που υπέβαλαν για το πρώτο χρονικό διάστημα (01/11/2014 έως 31/10/2016), όπου μετά την παρέλευση (4) τεσσάρων μηνών και εφόσον δεν ζητηθεί από τον e εφκα η συζήτηση της απόφασης στο ακροατήριο, οφείλουν να πληρωθούν.
Ο Πρόεδρος και η δικηγόρος σε συνάντηση που είχαν με υπηρεσιακούς παράγοντες στον ΕΦΚΑ επί της οδού Φιλελλήνων, τους εξέθεσαν το θέμα και τους ρώτησαν, ότι παρόλο που έχει λήξει η προθεσμία της ένστασης, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές τους.
Η Διευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι, αν και πρόσφατα ανέλαβε την Διεύθυνση, γνωρίζει για τις αποφάσεις αυτές και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει στην διεκπεραίωσή τους.
Επιπλέον, εάν απαιτηθούν να κατατεθούν επιπλέον δικαιολογητικά (κληρονόμοι, χήρες κ.λπ.), η δικηγόρος ανέλαβε να τα συγκεντρώσει και να  τα προωθήσει, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία.
  Η όλη διαδικασία παρακολουθείτε και θα ενημερωθείτε σχετικα΄.