Ακύρωση συμμετοχής μας στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης.

 Ακύρωση συμμετοχής μας στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης.
Τελευταία ενημέρωση 08/09/2023

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
 
                                                                    Αθήνα,  7 Σεπτεμβρίου  2023 
 
Αρμόδιος:                                                                 ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ -ΕΝΩΣΕΙΣ 
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση συμμετοχής μας στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. 
 
Αρ. Πρωτ: 7572Α 
 
Κύριοι Πρόεδρε 
Λόγω των μεγάλων προβλημάτων από τα καιρικά  φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη μισή  επικράτεια της χώρας μας και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε χιλιάδες συμπολίτες μας ,  την ακύρωση των εγκαινίων της 87ης ΔΕΘ από τον κ. Πρωθυπουργό και λοιπών Κυβερνητικών παραγόντων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνδικαλιστικές  Ενώσεις των εν ενεργεία συναδέρφων ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιούσαν  την 8 -9 -2023 στο Λευκό Πύργο της  Θεσ/νίκης  , ακυρώνουμε και εμείς τη δική μας συμμετοχή και παρουσία  στην ανωτέρω συγκέντρωση και  επίσης  τη διεξαγωγή – συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. που θα γινόταν στη Θεσ/νίκη. 
 
Η αναβληθείσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της 9-9-2023 της ΠΟΑΣΑ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 10.00 στα γραφεία μας. Θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την ακύρωση της συμμετοχής μας. 
 
                                                                    Με εκτίμηση
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                                 Ο Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                 Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.