Υποβολή Αίτηση Ένστασης για την μη έκδοση συνταξιοδοτικής Πράξης λόγω επανυπολογισμού

Υποβολή Αίτηση Ένστασης για την μη έκδοση συνταξιοδοτικής Πράξης  λόγω επανυπολογισμού
Τελευταία ενημέρωση 20/02/2019

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα,20 Φεβρουαρίου 2019  
 
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:     
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
Αρ. Πρωτ; 2301 
ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν 4387/2016
Σχετ:     Ν.4387/2016 (ΦΕΚ-Α-85)
 
Κύριες Πρόεδρε 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016   (  άρθρα 14,7,8,13  )  έγινε αναπροσαρμογή στις συντάξεις , για τους συνταξιούχους μέχρι 12/5/2016  με μεταβολή της αρχικής , απο την 1-1-2019 .
Η έκδοση των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων μας (έντυπο ) θα πραγματοποιηθεί απο τον ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική διαδικασία απο 1/1/2019 ( οταν η εφαρμογή θα λειτουργήσει ).
Επειδή μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει εκδόσει την συνταξιοδοτική ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΞΗ επανυπολογισμού της Σύνταξής μας η Ομοσπονδία συνέταξε και σας αποστέλει έντυπο Αίτηση - Ένσταση   ( υπόδειγμα 2301Α )   προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη σας , όπως συντάξουν και την υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΦΚΑ 
 
 
                     Ο         Ο
        Γεν. Γραμματέας               Πρόεδρος
 
      ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
           Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ     Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ