Ενημέρωση Αποστράτων για την καταβολή του ποσού σε Διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς

 Ενημέρωση Αποστράτων για την  καταβολή του ποσού σε Διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς
Τελευταία ενημέρωση 14/04/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                           
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα,12 Απριλίου   2019  
 
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:    
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Αποστράτων για την πορεία της  καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν. 4575/2018 σε Διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς απο τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /ΑΕΑ /ΕΛΑΣ  .
 
Σχετ: : 1. ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018
2. Υπ'αριθμ :  2300-Α απο 17-1-2019 εγγράφου μας
 
 
Αρ. Πρωτ:2300-Β
 
 
1.    Σε συνέχεια του παραπάνω υπ’ αριθμ. (2) σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε ότι :
Απεστάλη η απάντηση της Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου /ΕΦΚΑ στην Διαχείριση Χρηματικού /ΑΕΑ με την κατάσταση των 344 Διοικητικά διακιοθέντων συναδέλφων στην οποία περιλαμβάνονται και τα ποσά που έχουν λάβει για το εν λόγω χρονικό διάστημα (όσοι έλαβαν πρόκειται για μικρά ποσά ).
2. Η Διαχείριση Χρηματικού /ΑΕΑ θα προχωρήσει τις διαδικασίες για την χορήγηση του υπολοίπου ποσού του ανωτέρω Νόμου.
3. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας θα πιστωθούν τα εν λόγω ποσά εντός διμήνου με διαδικασίες που θα ορισθούν
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
 
                                                                            Με εκτίμηση
 
 
 
                         Ο                                                                Ο
         Γενικός Γραμματέας                                        Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.