Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 22/04/2015

Την 20-4-2014 ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Υποστράτηγος ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος και ο Γ.Γ. Αντιστράτηγος ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς επισκέφθησαν εθιμοτυπικά τον νέο Διευθυντή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ στον οποίο ευχηθήκαμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην αποστολή του ως και ευόδωση των στόχων του. Στη συνέχεια εκθέσαμε τα παρακάτω:
1)    Οι απόστρατοι των Σ.Α. μετά από διαβουλεύσεις, αποφάσεις του τελευταίου Πανελληνίου Συνεδρίου τους, συνεχείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ως και με παραστάσεις, διαμαρτυρίες και πορείες έχουν κάνει γνωστό στη κυβέρνηση και στα κόμματα ότι επιθυμούν ένα βιώσιμο, ενιαίο, αυτοτελές και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Ήμασταν και είμαστε αντίθετοι στο άρθρο 220 και στην υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. ή στη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Θεωρούμε ότι η Υγεία, η Πρόνοια και η Επικούριση είναι κοινωνικά αγαθά και πρέπει να παρέχονται από την Πολιτεία.
2)    Αρκετοί συνάδελφοι έχουν δικαιωθεί από τα Δικαστήρια και τους έχουν επιδικαστεί συμπληρωματικά εφάπαξ . Η απόφαση αυτή των δικαστηρίων έχει προσυπογραφηθεί και από τον αρμόδιο υπουργό. Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι στο επικείμενο Διοικητικό Συμβούλιό σας θα συζητηθεί το εν λόγω θέμα, επιθυμούμε όπως τύχει της άμεσης επίλυσής του προκειμένου και οι συνάδελφοι να ικανοποιηθούν και η νομιμότητα να αποκατασταθεί.
3)    Πολλοί δικαιωθέντες, διοικητικά, συνάδελφοι καλούνται να επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» μερίσματα τα οποία έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα της, με διοικητική απόφαση, επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία. Τα ποσά αυτά αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις τις 2.000 – 2.500 €. Έλαβαν λοιπόν από το ταμείο σας έγγραφα στα οποία καλούνται να αποπληρώσουν το ανωτέρω ποσό ή εφάπαξ ή με τη καταβολή ολόκληρου του μηνιαίου μερίσματος τους και μέχρι της οριστικής αποπληρωμής αυτού. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης θεωρούμε ότι αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο διότι θα κληθούν για 24 περίπου μήνες ένας έκαστος εξ’ αυτών να μην παίρνει καθόλου μέρισμα.
Κατόπιν τούτου επιθυμούμε όπως η ανωτέρω οικονομική υποχρέωση των αποστράτων έναντι του Ε.Τ.Ε.Χ. να αποπληρωθεί είτε με την υπαγωγή του συνολικού ποσού στη ρύθμιση του Νόμου «περί 100 δόσεων» είτε δια της κράτησης του 50% του μηνιαίου μερίσματος και μέχρι της οριστικής και πλήρους αποπληρωμής αυτού.