Χρηματοδότηση του Μ.Τ.Σ. απο Υπ. Οικονομικών 5-12-2012