Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και αποστρατεία των Σ.Α. στη Θεσσαλονίκη την 6-9-2019

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και αποστρατεία  των Σ.Α. στη Θεσσαλονίκη την 6-9-2019
Τελευταία ενημέρωση 11/09/2019