Αναζήτηση πόρων για τα Ταμεία (17-12-2015)

Αναζήτηση πόρων για τα Ταμεία (17-12-2015)
Τελευταία ενημέρωση 19/12/2015

Διαβάσαμε στην Καθημερινή
Με στόχο την αναζήτηση νέων κοινωνικών πόρων, παράλληλα με την αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας των ταμείων, κινητής και ακίνητης, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 12-15 δισ. ευρώ, το κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής αποφάσισε τη δημιουργία διυπουργικής επιτροπής. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, υιοθετήθηκε η εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας Τ. Πετρόπουλου και αποφασίστηκε η δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος της διυπουργικής ομάδας εργασίας που θα δημιουργηθεί είναι εντός του Ιανουαρίου να καταθέσει τη συνολική εισήγηση για τις προοπτικές της αποθεματοποίησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη βάση τριών αξόνων:

• Ενοποίηση των φορέων διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Αξιοποίηση μέρους της δημόσιας περιουσίας υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης.

• Αναζήτηση νέων κοινωνικών πόρων. Πρόκειται για πόρους που δεν θα μπορούν να χαρακτηριστούν «πόροι υπέρ τρίτων», καθώς δεν θα κατευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά στο σύνολο του συστήματος.