Ανακοίνωση Προέδρου Μ.Τ.Σ. Το παρόν και το αύριο του Μ.Τ.Σ. 19-7-2012