Συνάντηση μελών Δ.Σ.της Π.Ο.Α.Σ.Α. με μέλη του Δ.Σ.της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Π.Σ.(Ε.Α.Α.Π.Σ)

Συνάντηση μελών Δ.Σ.της Π.Ο.Α.Σ.Α. με μέλη του Δ.Σ.της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Π.Σ.(Ε.Α.Α.Π.Σ)
Τελευταία ενημέρωση 07/07/2018

Την  13/04/2018 μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. συναντήθηκαν στα γραφεία μας με τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βελή Παναγιώτη Αντιστράτηγο  - Υπαρχηγό Π.Σ. ε.α  και τον  Γενικό Γραμματέα  Ιωάννη  Ζαχίλα Αντιστράτηγο Π.Σ. ε.α της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.) , για μια πρώτη γνωριμία, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα θέματα και προβλήματα που αφορούν τους αποστράτους,  την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, και επίσης έγινε προκαταρκτική ενημέρωση, σχετικά με την ένταξη της Ε.Α.Α.Π.Σ. ως μέλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.