ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Κρατήσεις Υγει/κής Περίθαλψης και επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών  άρ 44 του Ν.4387/20

Κρατήσεις Υγει/κής Περίθαλψης και επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών άρ 44 του Ν.4387/20

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μας ενημερώνει στους προσωπικούς λογαριασμούς μας με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη ... 11/01/2019

Δείτε περισσότερα
Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. 5-4-2017

Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. 5-4-2017

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τώρα Ε.Φ.Κ.Α. μας ενημερώνει στους προσωπικούς λογαριασμούς μας με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη ... 11/01/2019

Δείτε περισσότερα