ΑΠΟΨΗ Επαναπροσδιορισμός Εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. ΣΟΥΠΙΩΝΗ Ν νομικού Αντισ/γου ε.α.

ΑΠΟΨΗ Επαναπροσδιορισμός Εφάπαξ βοηθήματος από  το ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. ΣΟΥΠΙΩΝΗ Ν  νομικού Αντισ/γου ε.α.
Τελευταία ενημέρωση 13/04/2021

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως μετά τη δημοσίευση  της ανακοίνωσης του ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. στην εφημερίδα της Π.Ο.Α.Σ.Α. ( Φύλλο Ιανουάριος – Φεβρουάριος Μάρτιος, 2021, σελ. 3), σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος, των συναδέλφων που εξήλθαν του Σώματος, μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012 (1.8.2012/2ο Μνημόνιο) έτυχα σχετικών ερωτήσεων από αρκετούς αποστράτους, τονίζεται ότι, εν προκειμένω ΔΕΝ υφίσταται κανένας επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ, ο οποίος φυσικά θα ήταν σύμφωνος με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπ’ αρ.  2194 & 2195/2014 και 1127/2016.
 Συγκεκριμένα με το 2ο Μνημόνιο ( ν. 4093/2012) μεταξύ των άλλων υπήρξε μείωση των μισθολογικών συντελεστών των ειδικών μισθολογίων, με συνέπεια οι ένστολοι και οι λοιποί των ειδικών μισθολογίων, όπως οι δικαστικοί , καθηγητές πανεπιστημίου, να υποστούν μεγαλύτερες μειώσεις έναντι άλλων κλάδων. Τούτο με αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπ’ αρ.  2194 & 2195/2014 κρίθηκε αντισυνταγματικό και η τότε Κυβέρνηση, ως προς τους ένστολους με το   άρθρο 86 ν. 4307/2014, επαναπροσδιόρισε τους συντελεστές, κατά το ήμισυ, μη συμμορφούμενη πλήρως με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Αντίθετα στους δικαστικούς λειτουργούς με τις διατάξεις του άρθρου  181 ν. 4270/2014 – ΦΕΚ 143, Α’ - επανάφερε εις ολόκληρο τους μισθολογικούς συντελεστές, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση του ιδίου ζητήματος.
Μετά από την εξέλιξη αυτή το ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ., για τους αποστράτους που είχαν πάρει το εφάπαξ βοήθημα παρείχε, μετά από πίεση που ασκήθηκε την αντίστοιχη διαφορά, που κυμαινόταν ανάλογα με το Σώμα προέλευσης και το  βαθμό αποστρατείας από 1.000 έως 7.000€.
Εν συνεχεία, μετά από αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων  Π.Ο.Α.Σ.Υ & Π.Ο.Α.ΞΙ.Α, για μη πλήρη συμμόρφωση της Πολιτείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ,  εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1127/2016 Απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία και οι διατάξεις του άρθρου 86 ν. 4307/2014 κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 
Δυστυχώς όμως η Πολιτεία το έτος 2016 με τις διατάξεις του ν.4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου), ενήργησε εντελώς αντίθετα με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και προσδιόρισε με το άρθρο 14 το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των συντάξιμων αποδοχών που λάμβαναν οι απόστρατοι τις 31.12.2014, δηλαδή με τους μισθολογικούς συντελεστές που είχαν προσδιορισθεί με το κριθέν ως αντισυνταγματικό άρθρο 86 ν.4307/2014.
Μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν με το ν. 4575/2018, άρθρο 15, δόθηκαν εφάπαξ αναδρομικά χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούσαν στα ποσά που δικαιούνταν οι απόστρατοι εάν δεν μεσολαβούσαν οι μειώσεις των μισθολογικών συντελεστών του ν. 4093/2012, με αυθαίρετο όμως καταληκτικό σημείο την 12.5.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2016. Δηλαδή αντί να νομοθετήσουν ανάλογα, ώστε η όποια αύξηση των αποδοχών να ήταν υπαρκτή, όπως τουλάχιστον συνέβη με τις διατάξεις του άρθρου 86 ν. 4307/2014, δόθηκε ένα εφάπαξ ποσό, χωρίς καμία άλλη δυνατότητα διεκδίκησης είτε σε άλλα ποσά, όπως το εφάπαξ βοήθημα είτε σε μετέπειτα αύξηση των συντάξιμων αποδοχών.
 Επειδή   όμως κατά την εκκαθάριση του  δοθέντος  εφάπαξ χρηματικού  ποσού, για όσους συναδέλφους που αποστρατεύθηκαν μετά την 1.8.2012, η Δ/νση Διαχείριση Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παρακράτησε και εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα, το οποίο όμως είχε δοθεί και ως εκ τούτου η ασφαλιστική σχέση των αποστράτων αυτών είχε διακοπεί με το   ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ.  τους κάλεσε το Ταμείο να κάνουν αίτηση για επιστροφή των εισφορών αυτών, που κυμαίνονται από 100 έως 400€ στην καλύτερη περίπτωση. 
Κατά ουσία λοιπόν, ΔΕΝ  υφίσταται κανένας επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος, ώστε οι συνάδελφοι που εξήλθαν του Σώματος μετά την 1.8.2012 να έπαιρναν την αρμόζουσα διαφορά στο εφάπαξ βοήθημα, καθόσον ο ν. 4575/2018 δεν επανάφερε τους μισθολογικούς συντελεστές στο ύψος που ήταν πριν την 1.8.2012, όπως όριζε η απόφαση του ΣτΕ.   
Οι μόνοι που θα πάρουν τη διαφορά αυτή, που ιδίως για τους προερχόμενους από την Χωροφυλακή είναι σημαντική, είναι αυτοί που έγκαιρα προσέφυγαν στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Ήδη για δύο περιπτώσεις ομαδικών αγωγών  το ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ.  κατέβαλε τ’ αντίστοιχα ποσά και έπονται και άλλες τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις.
                                                                                                       Απρίλιος 2021
Νικόλαος Σουπιώνης, Αντιστράτηγος ε.α. Νομικός.