Απόφαση Β΄ 74/15-2-1984 Β.Ο.Ε.Α.

Απόφαση Β΄ 74/15-2-1984  Β.Ο.Ε.Α.
Τελευταία ενημέρωση 26/04/2021

 Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ (Β΄ 74/15-2-1984 ).
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ