Βοήθημα Θανάτου Μ.Τ.Σ

Βοήθημα Θανάτου Μ.Τ.Σ
Τελευταία ενημέρωση 25/06/2016

Βοήθημα Θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Βοήθημα Θανάτου

Αίτηση δικαιούχου.
      - Για Αίτηση ΒΘ Μετόχου

      - Για Αίτηση ΒΘ Μερισματούχου κάντε κλικ εδώ

  1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που θα αναφέρει τα μέλη που άφησε ο αποβιώσας και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή έγγαμα ή άγαμα.
  3. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας των δικαιούχων για είσπραξη χρημάτων.
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού ή κοινού (σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο μέρισμα) λογαριασμού της ΓΕΝΙΚΗΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ/ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τράπεζας.
  5. Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων μελών.   Πατήστε εδώ για ενημέρωση mts.army.gr/el/voithima-thanatoy