συνάντηση των Συνδέσμων Αποστράτων Σ.Α. στα Τρίκαλα 15/04/15

συνάντηση των Συνδέσμων Αποστράτων Σ.Α. στα Τρίκαλα 15/04/15
Τελευταία ενημέρωση 28/02/2020

Την 15η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία τους, συνάντηση των Συνδέσμων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας των Νομών ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ και ΠΕΛΛΑΣ. Στην παραπάνω συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της  Π.Ο.Α.Σ.Σ.Α   ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος και ο Ειδικός Γραμματέας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας

Οι παραπάνω Σύνδεσμοι εκπροσωπήθηκαν με  τους Προέδρους τους: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτη (Τρικάλων), ΔΙΒΑΝΗ Βασίλειο (Λάρισας),  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιο (Μαγνησίας),  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαο (Αντιπρόεδρος Καρδίτσας ),  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο ( Πιερίας )  και  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο            (Πέλλας) καθώς και με τα μέλη τους : ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΗ Στέφανο Αντιπροέδρο, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αχιλλέα Γεν. Γραμματέα,  ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ Χαράλαμπο Ταμία, ΣΚΡΕΚΑ Γεωργίο Δημ. Σχέσεων και ΚΑΝΔΥΛΗ Νικόλαο Βοηθ. Ταμία,  ΛΑΡΙΣΑΣ  ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ Θεόδωρο Γεν. Γραμματέα, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΚΚΕ Βασίλειο Αντιπρόεδρο και  ΚΑΡΑΝΙΚΑ Αθανάσιο Γεν. Γραμματέα, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βασίλειος Γεν. Γραμματέα, ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕΛΛΑ Χρήστο Αντιπρόεδρο και ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δημήτριο Αντιπρόεδρο,  προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα τα οποία θα τεθούν στο 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη..

Μετά το καλωσόρισμα και τις ευχές του Προέδρου του Συνδέσμου Τρικάλων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτη για καλή επιτυχία στην συνάντηση, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ο οποίος και αυτός με την σειρά του ευχήθηκε για γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση στην συνάντηση μας και αναφέρθηκε σε δύο κυρίως θέματα  ήτοι :

1ον Στο καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Σ.Α, και
2ον  Στην οικονομική επιβίωση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α

Στο πρώτο θέμα που αναφέρθηκε, συμφώνησε πως το καταστατικό είναι αναχρονιστικό και  χρήζει επεξεργασίας και αλλαγής ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη εποχή και να έχει ως πρώτιστο σκοπό την διαρκή ενδυνάμωσή του με την προσχώρηση και άλλων Ενώσεων ή Συλλόγων Σωμάτων Ασφαλείας και όχι την διαίρεση και τον αποκλεισμό, ενώ στο δεύτερο θέμα δήλωσε την ανάγκη της οικονομικής  επιβίωσης της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α , γιατί τα έξοδά της είναι τεράστια.
Είπε επίσης πως πρέπει όλοι οι Σύνδεσμοι να ενταχθούν στο σύστημα της ετήσιας κράτησης της συνδρομής των μελών τους από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και πως οι Σύνεδροι του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ συνεδρίων να εκλέγονται από τις Γενικές συνελεύσεις κατ΄ αναλογικότητα.

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους παρισταμένους ως ανωτέρω προέδρους και μέλη οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις επί των δύο ανωτέρω θεμάτων τις οποίες και θα υποβάλλουν γραπτώς στην Ομοσπονδία.