Ανατίναξη του κτηρίου της Εθνικο-Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ) 22/09/1942

 Ανατίναξη του κτηρίου της Εθνικο-Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ) 22/09/1942
Τελευταία ενημέρωση 11/08/2019

22/09/1942. Ανατίναξη του κτηρίου της Εθνικο-Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ)
Ανατινάζεται στην Αθήνα το κτήριο που στεγάζονταν τα γραφεία της φιλοαξονικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνικο-Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) από τη μυστική αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων), με αποτέλεσμα το θάνατο 84 Γερμανών και 27 μελών της ΕΣΠΟ. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η διάλυση της προδοτικής οργάνωσης, σκοπός της οποίας ήταν η συγκρότηση λεγεώνας Ελλήνων εθελοντών για την ενίσχυση των γερμανικών δυνάμεων.