Μάχη Γριμπόβου 'Αρτας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Γρίμποβο είναι ένα ιστορικό χωριό στο Νομό ʼρτας, που αποτελούσε παλαιότερα ομώνυμη κοινότητα με το χωριό Χανόπουλο. ... 12/06/2015

Δείτε περισσότερα
Μάχη του Γριμπόβου 1-5-1897

Μάχη του Γριμπόβου 1-5-1897

Στις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή ʼρτας, πήρε μέρος ένα Τάγμα Χωροφυλακής, που σημείωσε περιφανή νίκη στην ιστορική μάχη του Γριμπόβου. Στο Γρίμποβο του Ν. ʼρτας  και σε υπερκέιμενη κορυφογραμμή την 1 και 2 Μαίου 1897 έγινε σκληρή μάχη , ... 21/05/2016

Δείτε περισσότερα