Δ.Σ.2005 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Δ.Σ.2005 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 18/05/2016

Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα  στις 10 και 11 Ιουνίου 2005 ,μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων διεξήχθησαν αρχαιρεσίες, στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της τριετούς θητείας του προηγουμένου.
Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο και της Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα ως κάτωθι:

Α.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.    Πρόεδρος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
2.    Α' Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3.    Β ʼντιπρόεδρος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος
4.    Γεν. Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
5.    Ταμίας ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6.    Ειδ. Γραμματέας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
7.    Αναπλ.Ταμία ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
8.    Μέλος ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης 
9     Μέλος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Θωμάς
10   .Μέλος ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος
11   .Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δήμος
12.   Μέλος  ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήστος .
13.  Μέλος ΒΑΙΤΣΗΣ Δήμος 
14.  Μέλος  ΝΕΡΗΣ Στλιανός
15.  Μέλος   ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ Παναγιώτης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
2.    ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
3.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Β Εξελεγκτική Επιτροπή
1.    ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2.    ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντών.
3.    ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος
2. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος