Σύσκεψη Ενώσεων Ομοσπονδιών Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α.

Σύσκεψη Ενώσεων Ομοσπονδιών Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 27/01/2016

 Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ, σύσκεψη των Ενώσεων / Ομοσπονδιών / Φορέων που υπογράφουν και εκπροσωπούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και συζήτησαν / εξέτασαν το ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό όπως έχει δημοσιοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Το σύνολο των συμμετεχόντων εξέφρασε την αντίθεση / διαφωνία του για το υπό συζήτηση σχέδιο του ασφαλιστικού / συνταξιοδοτικού.
Τρόποι δράσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση / δελτίο τύπου
Μετέχοντες Φορείς
Ν.Π.Δ.Δ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
Ν.Π.Ι.Δ
Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
Κίνηση για την Εθνική ʼμυνα (ΚΕΘΑ)
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ)
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών  Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)
Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (ΣΑΣ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ)