Σύνταξη στο Δημόσιο μόνο στα 67 έτη (11-3-2016)

Σύνταξη στο Δημόσιο μόνο στα 67 έτη (11-3-2016)
Τελευταία ενημέρωση 13/03/2016

Σύνταξη στο Δημόσιο μόνο στα 67 έτη (11-3-2016) Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μόνο με τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ηλικίας, και όχι με τη συμπλήρωση 35ετίας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, θα συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο, όσοι υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία τους από 19.8.2015 μέχρι και 27.2.2016 (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου), έχοντας συμπληρώσει 35ετία, μπορούν να επανέλθουν στις προηγούμενες θέσεις τους με αίτηση που θα υποβάλουν μέχρι τα τέλη του μήνα. Η αίτηση γίνεται δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαναφορά αφορά αποκλειστικά οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης καθηκόντων ευθύνης που ενδεχομένως είχε. Το ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση ή οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, η διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση των θέσεων... απλώς και μόνο για να επιστρέψουν οι πρόωρα, βάσει του νέου νόμου, συνταξιοδοτηθέντες δημόσιοι υπάλληλοι! Ως προς τη μισθολογική τους κατάσταση, ο χρόνος από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους μέχρι την επιστροφή τους στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ οι υπάλληλοι που επανέρχονται λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, εξαιρουμένων αυτών που συνδέονταν με την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Ειδικότερα, η επιστροφή γίνεται με αίτηση που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 29.3.2016. Η αίτηση διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και στη συνέχεια «ο υπουργός, ή το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας» την κάνει αποδεκτή.

Ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση όσων επανέλθουν, επανατοποθετούνται σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν και εφόσον δεν υπάρχει, ή δεν επαρκούν οι υπάρχουσες, τότε «η διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των θέσεων, προκειμένου να επαναφερθούν οι εν λόγω υπάλληλοι, αφού προηγουμένως εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις». Η επαναφορά δεν αφορά επανάκτηση καθηκόντων ευθύνης που ενδεχομένως ασκούσαν προ συνταξιοδότησης, ούτε και τις σχετικές μισθολογικές παροχές. Επίσης, η επαναφορά δεν περιλαμβάνει επανάκτηση ιδιοτήτων που κατείχαν κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, π.χ. σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Στα 67 θα πρέπει να εγκαταλείπουν τα καθήκοντά τους και οι πρυτάνεις των ΑΕΙ. Σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η θητεία τους δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την παρέλευση του ανωτάτου ορίου ηλικίας των 67 ετών. Η ολομέλεια του ΣτΕ, κρίνοντας προσφυγή πρύτανη ο οποίος επιθυμούσε να παραμείνει στη θέση του παρά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, έκρινε ότι βάσει του ισχύοντος νόμου και του Συντάγματος δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ