Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα αποθεματικά των Ταμείων 20-4-2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα αποθεματικά των Ταμείων 20-4-2015
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

Η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για το περιεχόμενο του  υπ΄ αριθμ. 41/20-4-2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία στο πρώτο άρθρο αναφέρει επί λέξει: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας......».

Γνωρίζουμε βέβαια ότι εξαιρούνται από την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταξύ άλλων οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ο γνωστός και ως υποτομέας S1314 του μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ, στον οποίο είναι ενταγμένα τα Μετοχικά Ταμεία).
 
Κατά συνέπεια η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Μετοχικών Ταμείων στην ΤτΕ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των ΔΣ τους.
 
Έχοντας όμως νωπές τις μνήμες των αποτελεσμάτων του (PSI),το οποίο και αφαίμαξη τοΤ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εκφράζουμε την ανησυχία μας προκειμένου ενδεχόμενη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και των κεφαλαίων των προθεσμιακών καταθέσεων για δεκαπέντε (15) ημέρες να αποτελέσει επένδυση και όχι μία νέα αποτυχημένη διαχείριση των χρημάτων των δικαιούχων του
                                                                                            Για το ΔΣ
 
                    Ο Γ.Γραμματέας                                                                               Ο Πρόεδρος      

       ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος   
                  Αντιστράτηγος ε.α.                                                                                Υποστράτηγος ε.α.